Δεν πιστεύανε οτι θα αποχωρήσει η Έλντα!

Επεισόδιο 14

#GNTMgr