ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ - ΔΙΑΚΑΝΑΛΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Λαϊκή Ενότητα - Διακαναλική Συνέντευξη

Βουλευτικές Εκλογές 2019 - Συνεντεύξεις Τύπου και Ομιλίες κομμάτων

Βάσει της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 1510 της 14.6.2019, κάθε κόμμα που παρουσιάζεται στις Εθνικές Βουλευτικές Εκλογές της 7.7.2019 δικαιούται τη μετάδοση συνέντευξης τύπου ή άλλης προεκλογικής δραστηριότητας του, με διάρκεια 45 λεπτών.

Τα 45-λεπτα αυτά μεταδίδονται υποχρεωτικά δωρεάν από όλα τα δημόσια και ιδιωτικά κανάλια εθνικής εμβέλειας.