Τα νέα κριτήρια για το Κοινωνικό Τιμολόγιο της ΔΕΗ

Ποιοι μπορούν να έχουν εκπτώσεις από 22% έως 83% στα τιμολόγια

Τα νέα κριτήρια για το Κοινωνικό Τιμολόγιο στο ρεύμα

Εκπτώσεις από 22% έως και 83% στα τιμολόγια ρεύματος εισηγείται για τους δικαιούχους του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ) η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ). Η πρόταση βρίσκεται προς έγκριση στον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γιώργου Σταθάκη.

Πλέον, εκτός του εισοδηματικού ορίου  για την ένταξη των πολιτών στο ΚΟΤ, η ΡΑE  προτείνει  οικονομικά κριτήρια  –τα οποία θα συγκεκριμενοποιηθούν με υπουργική απόφαση – που αφορούν  περιουσιακά στοιχεία, όπως καταθέσεις, ομόλογα, μετοχές, αμοιβαία κεφάλαια, ακίνητη και κινητή περιουσία.

Στόχος να  μην εκμεταλλεύονται οι στρατηγικοί κακοπληρωτές (κοινώς «μπαταξήδες»)  το Κοινωνικό Τιμολόγιο, όπως έδειξαν οι πρόσφατοι έλεγχοι της ΔΕΗ για οφειλέτες- κατόχους πολυτελών ακινήτων με πισίνες.

Τα εισοδηματικά κριτήρια, προτείνεται να παραμείνουν τα ίδια ( έως 12.000 ευρώ για φυσικά πρόσωπα, ανέργους κλπ.), ενώ σύμφωνα με πληροφορίες προτείνεται και ο αποκλεισμός όσων διαθέτουν αυτοκίνητα μεγάλου κυβισμού, καθώς θα λαμβάνεται υπόψη η δαπάνη για αυτοκίνητα Ιδιωτικής Χρήσης (ΙΧ), Μικτής Χρήσης (ΜΧ) και δικύκλων του νοικοκυριού, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με υπουργική απόφαση στην οποία θα καθοριστούν τα σχετικά όρια

Ποιοι δεν θα γίνονται δεκτοί στο ΚΟΤ

Δεν θα γίνονται επίσης  δεκτές αιτήσεις ένταξης στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο πολιτών  οι οποίοι σύμφωνα με την τελευταία εκκαθαρισμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος:

- Εμπίπτουν στις διατάξεις του φόρου πολυτελείας,

- Δηλώνουν δαπάνες για αμοιβές πληρωμάτων σκαφών αναψυχής,

- Δηλώνουν δαπάνες για δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία,

- Δηλώνουν δαπάνες για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και άλλο προσωπικό στο έντυπο Ε1 της δήλωσης φόρου εισοδήματος.

Οι νέες κατηγορίες δικαιούχων Κοινωνικού Τιμολογίου

Στο ΚΟΤ εντάσσονται δύο νέες κατηγορίες: Οι πολύτεκνοι (καταργείται το Τιμολόγιο Πολυτέκνων) και οι δικαιούχοι Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).

Για τους δικαιούχους ΚΕΑ προτείνεται:

-Συνολική έκπτωση 83%, με επιδότηση του ανταγωνιστικού σκέλους των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας με 65 ευρώ ανά MWh

-Πλήρης απαλλαγή από τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις που περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς ρεύματος.

Οι υφιστάμενες κατηγορίες ειδικού τιμολογίου προτείνεται να καταργηθούν και αντικαθίστανται με τρεις γενικές κατηγορίες (εκτός ΚΕΑ), με βάση εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια που πληρούν.

Η  ΡΑΕ προτείνει:

-Συνολική έκπτωση έως 60% επί του λογαριασμού κατανάλωσης για τους πλέον οικονομικά αδύναμους (Βαθμίδα επιδότησης 1) με επιδότηση του ανταγωνιστικού σκέλους των λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας με 65 ευρώ/MWh και απαλλαγή τους από τις χρεώσεις δικτύου που περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς ρεύματος.

- Συνολική έκπτωση επί του λογαριασμού κατανάλωσης  έως 40% για τους λιγότερο οικονομικά αδύναμους (Βαθμίδα επιδότησης 2)  με  επιδότηση του ανταγωνιστικού σκέλους των λογαριασμών με 55 ευρώ/MWh.

Γ) Συνολική έκπτωση επί του λογαριασμού κατανάλωσης έως 22% για τους οικονομικά αδύναμους της τρίτης κατά βαθμό οικονομικής δυσπραγίας ομάδας (Βαθμίδα επιδότησης 3) με επιδότηση του ανταγωνιστικού σκέλους των λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας με 30 ευρώ /MWh.

Επιδότηση ανάλογα με τα μέλη της οικογένειας

Λόγω της σύνδεσης της  οικιακής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ανά τετράμηνο με τον αριθμό των μελών ενός νοικοκυριού, προτείνεται από τη ΡΑΕ να λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των προστατευόμενων καθώς και των φιλοξενούμενων μελών που διαμένουν στην οικία για την παροχή της οποίας ζητείται ένταξη στο ΚΟΤ, προκειμένου να καθοριστεί το ανώτατο επιδοτούμενο όριο κατανάλωσης. Ο αριθμός των μελών μιας οικογένειας θα πιστοποιείται μέσω της φορολογικής δήλωσης εισοδήματος (Ε1).

Ειδικότερα, σε περίπτωση που ο δικαιούχος είναι μονοπρόσωπο νοικοκυριό, το ανώτατο τετραμηνιαίο όριο κατανάλωσης που θα επιδοτείται προτείνεται να ανέρχεται σε 800 kWh και θα προσαυξάνεται κατά 300 kWh ανά τετράμηνο για κάθε ένα από τα επιπρόσθετα μέλη.

Το αντίστοιχο τετραμηνιαίο όριο κατανάλωσης το οποίο θα επιδοτείται για τους δικαιούχους που πληρούν τα κριτήρια του ΚΕΑ προτείνεται να ανέρχεται σε 1.200 kWh για μονοπρόσωπο νοικοκυριό και να προσαυξάνεται κατά 300 kWh/τετράμηνο για κάθε ένα από τα μέλη του νοικοκυριού.

Σε περίπτωση προσώπων με αναπηρία (67% και άνω) ή προσώπων με προστατευόμενα μέλη με αναπηρία, καθώς και προσώπων που χρήζουν μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών στο σπίτι ή με προστατευόμενα μέλη, που χρήζουν μηχανικής υποστήριξης, εάν ο δικαιούχος είναι μονοπρόσωπο νοικοκυριό, τότε το ανώτατο τετραμηνιαίο όριο κατανάλωσης που θα επιδοτείται προτείνεται να ανέρχεται σε 1.200 kWh, προσαυξανόμενο κατά 400 kWh/τετράμηνο για κάθε ένα από τα επιπρόσθετα μέλη του νοικοκυριού.

Πάντως,  η  συγκυριακή ή μη υπέρβαση των ορίων κατανάλωσης δεν θα συνεπάγεται την απένταξη των δικαιούχων από το πλαίσιο του ΚΟΤ, καθώς δεν θα χορηγείται επιδότηση μόνο για το τμήμα της υπερβάλλουσας, σε σχέση με τα όρια, κατανάλωσης.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Star.gr Application Κατεβάστε την εφαρμογή του star.gr, για να μπορείτε να διαβάζετε τα αγαπημένα σας άρθρα και εκτός δικτύου.
Back to Top