Ιστορική συμφωνία στο Συμβούλιο των Υπουργών Απασχόλησης για τους εργαζόμενους σε άλλα κράτη- μέλη

Τι μεταδίδει ο ανταποκριτής του STAR στις Βρυξέλλες, Θάνος Αθανασίου

Ιστορική συμφωνία στο Συμβούλιο των Υπουργών Απασχόλησης

Σε μια ιστορική συμφωνία, όπως την χαρακτηρίζουν διπλωματικές πηγές, κατέληξε χθες το Συμβούλιο των Υπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικής Πολιτικής, που συνεδρίασε στο Λουξεμβούργο, σε ό,τι αφορά την γενική προσέγγιση για την απόσπαση εργαζομένων από το ένα Κράτος - Μέλος της ΕΕ προς ένα άλλο. Η νέα πρόταση, που βασίζεται στη εισήγηση της Επιτρόπου Τάισεν από το 2016, αναθεωρεί ορισμένα στοιχεία της αρχικής οδηγίας του 1996 και προβλέπει:

- ότι οι αποσπασμένοι εργαζόμενοι θα αμοίβονται σύμφωνα με το δίκαιο και τις πρακτικές του Κράτους Μέλους υποδοχής.
- τη δυνατότητα μακροπρόθεσμης απόσπασης 12 μηνών, η οποία μπορεί να παραταθεί σε 6 μήνες (σύνολο 18 μηνών) βάσει αιτιολογημένης κοινοποίησης από τον πάροχο υπηρεσιών,
- εφαρμογή των γενικώς συλλογικών συμβάσεων στους αποσπασμένους εργαζομένους σε όλους τους τομείς
- την ίση μεταχείριση των προσωρινά απασχολουμένων και των τοπικών εργαζομένων,
- όσον αφορά τον τομέα των μεταφορών, οι διατάξεις της τροποποιητικής οδηγίας θα ισχύουν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της επικείμενης τομεακής νομοθεσίας

- τριετή περίοδο μεταφοράς, πριν από την εφαρμογή της οδηγίας.


Το Συμβούλιο αποφάσισε ότι όλοι οι κανόνες σχετικά με τις αμοιβές που ισχύουν για τους τοπικούς εργαζόμενους θα πρέπει επίσης να ισχύουν για τους αποσπασμένους εργαζομένους. Η αμοιβή δεν θα περιλαμβάνει μόνο τα ελάχιστα ποσοστά αμοιβής, αλλά και άλλα στοιχεία όπως τα κατά τόπους επιδόματα.

Στόχος της οδηγίας είναι να διευκολύνει την παροχή υπηρεσιών σε ολόκληρη την ΕΕ, σεβόμενο ταυτόχρονα τον θεμιτό ανταγωνισμό καθώς και τα δικαιώματα των εργαζομένων που απασχολούνται σε ένα κράτος μέλος και αποστέλλονται από τον εργοδότη τους για να εργαστούν προσωρινά σε άλλο (αποσπασμένους εργαζόμενους). Η οδηγία θα εξασφαλίσει δίκαιη αμοιβή και ισότιμους όρους ανταγωνισμού μεταξύ της απόσπασης και των τοπικών εταιρειών στη χώρα υποδοχής.

Επιπλέον δημιουργείται πλατφόρμα κατά της αδήλωτης εργασίας που θα χρησιμοποιηθεί για την καταπολέμηση της απάτης και των καταχρήσεων, αλλά και για τη βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών και της διοικητικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών.

Ο Προεδρεύων του Συμβουλίου, Jevgeni Ossinovski, Υπουργός Υγείας και Εργασίας της Εσθονίας, δήλωσε χαρούμενος που το Συμβούλιο συμφώνησε σχετικά με ένα τόσο σημαντικό και ευαίσθητο ζήτημα. "Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής", είπε ο Υπουργός, "που μετά από μακρές διαπραγματεύσεις υπήρξε ευρεία υποστήριξη για τον συμβιβασμό μας".

"Το τελικό κείμενο επιτυγχάνει μια λεπτή ισορροπία: από τη μια πλευρά, είναι απαραίτητο να διασφαλίσουμε ότι οι εργαζόμενοι μας αντιμετωπίζονται δίκαια και πως οι άνθρωποι που κάνουν την ίδια εργασία στον ίδιο τόπο θα πρέπει επίσης να έχουν τις ίδιες συνθήκες εργασίας και αμοιβής, αφετέρου, δεν πρέπει να δημιουργούμε περιττά εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών - για παράδειγμα στον τομέα των μεταφορών", σημείωσε.

Η Κομισιόν σήμερα χαιρέτισε την χθεσινοβραδινή απόφαση. Η συμφωνία εξάλλου βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό στην δική της πρόταση, που παρουσίασε στο Στρασβούργο στις 8 Μαρτίου του 2016, η Επίτροπος Μαριάνε Τάισεν.

Η Κομισιόν είχε ανακοινώσει τότε αλλαγές σε τρεις κυρίως τομείς: τις αποδοχές των αποσπασμένων εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων υπεργολαβίας, τους κανόνες για όσους εργάζονται μέσω επιχειρήσεων προσωρινής απασχόλησης και τη μακροχρόνια απόσπαση.

Η γενική ιδέα ήταν πάντα ότι οι αποσπασμένοι εργαζόμενοι θα ωφελούνται γενικά από τους ίδιους κανόνες που διέπουν την αμοιβή και τις εργασιακές συνθήκες των εγχώριων εργαζομένων, με πλήρη τήρηση της αρχής της επικουρικότητας και του τρόπου με τον οποίο τίθενται οι όροι από τις δημόσιες αρχές και τους κοινωνικούς εταίρους στο εν λόγω κράτος μέλος.

Μέχρι σήμερα, οι αποσπασμένοι εργαζόμενοι υπόκεινται ήδη στους ίδιους κανόνες όπως και οι εργαζόμενοι του κράτους μέλους σε ορισμένους τομείς, όπως είναι η υγεία και η ασφάλεια. Ωστόσο, ο εργοδότης δεν είναι υποχρεωμένος να αμείβει τον αποσπασμένο εργαζόμενο με αποδοχές που υπερβαίνουν το κατώτατο όριο αμοιβής που έχει θέσει η χώρα υποδοχής, κάτι που σημαίνει ότι οι αποσπασμένοι εργαζόμενοι αμείβονται λιγότερο απ’ ό,τι άλλοι εργαζόμενοι για την ίδια εργασία.

Από εδώ και πέρα, οι αποδοχές θα περιλαμβάνουν όχι μόνο τα κατώτατα όρια αμοιβών, αλλά και άλλα στοιχεία όπως πριμ ή επιδόματα όπου αυτά έχουν εφαρμογή.

Θα ζητείται από τα κράτη μέλη να διευκρινίζουν με τρόπο διαφανή τα διάφορα στοιχεία από τα οποία συντίθενται οι αποδοχές στην επικράτειά τους.

Οι κανόνες που τίθενται από τη νομοθεσία ή από συλλογικές συμβάσεις καθολικής εφαρμογής γίνονται υποχρεωτικοί για τους αποσπασμένους εργαζομένους σε όλους τους οικονομικούς τομείς.

Παρομοίως και οι "υπεργολάβοι" πρέπει να χορηγούν στους εργαζομένους τους την ίδια αμοιβή με αυτή που δίνει ο κύριος "εργολάβος", μόνο με τρόπο που δεν επιφέρει διακρίσεις: ο ίδιος κανόνας πρέπει να εφαρμόζεται στους εγχώριους και στους διασυνοριακούς "υπεργολάβους".

Τέλος, αν η διάρκεια της απόσπασης υπερβαίνει τους 24 μήνες, θα πρέπει να εφαρμόζονται οι όροι της εργατικής νομοθεσίας των κρατών μελών υποδοχής, όταν είναι ευνοϊκοί για τον αποσπασμένο εργαζόμενο.

Θάνος Αθανασίου, Βρυξέλλες

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Star.gr Application Κατεβάστε την εφαρμογή του star.gr, για να μπορείτε να διαβάζετε τα αγαπημένα σας άρθρα και εκτός δικτύου.
Back to Top