Το ΝΕΟ σχέδιο Κατρούγκαλου σε ΠΙΝΑΚΕΣ: Τι χάνουν και τι κερδίζουν μηχανικοί, γιατροί, δικηγόροι

Δείτε αναλυτικά ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ – Η πρόταση του υπουργείου και τι πε��ιλαμβάνει

Τη νέα, βελτιωμένη πρόταση της κυβέρνησης για τις εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Εργασίας, παρέχοντας αναλυτικούς πίνακες με τις εισφορές ανά εισόδημα και με παραδείγματα ανά κλάδο.

Το υπουργείο Εργασίας αναφέρεται στη σημερινή κατάσταση του ΕΤΑΑ και τονίζει πως «μολονότι όσοι έχουν παράλληλα με την άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος και μια παράλληλη έμμισθη δραστηριότητα είναι πολύ λιγότεροι από τους αποκλειστικά αυτοαπασχολούμενους, καλύπτουν σχεδόν τα δύο τρίτα των εισφορών προς το Ταμείο (με εξαίρεση το Ταμείο Νομικών). Αυτό δείχνει, προφανώς, την αδυναμία καταβολής εισφορών που υπολογίζονται στη βάση εικονικού και όχι πραγματικού εισοδήματος. Ως αποτέλεσμα, οι δύο από τους τρεις κλάδους του Ταμείου είναι βαρύτατα ελλειμματικοί».

Όπως επισημαίνεται, ο κλάδος σύνταξης του ταμείου Νομικών το 2015 παρουσίασε έλλειμμα 68 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο καλύφθηκε με επιχορήγηση από τον ΑΚΑΓΕ κατά 40 εκατομμύρια ευρώ και το υπόλοιπο ποσό 28 εκατομμύρια ευρώ από τα αποθεματικά του, ενώ ο κλάδος σύνταξης του ΤΣΑΥ είχε 53 εκατομμύρια έλλειμμα που καλύφθηκε από τα αποθεματικά του.

«Και στους τρεις κλάδους, ο μέσος όρος των εισφορών για την κύρια σύνταξη αντιστοιχεί σε εισοδήματα εικονικών κλάσεων μέσου ύψους των 830 ευρώ, ενώ οι καταβαλλόμενες συντάξεις ήταν αρκετά υψηλότερες από το ύψος αυτό. Αυτό οφειλόταν στο ότι τα έσοδα των Ταμείων συμπληρώνονταν από κοινωνικούς ή άλλους πόρους που σήμερα έχουν περιοριστεί δραστικά ή και καταργηθεί» εξηγεί το υπουργείο.

Κατανομή των ελεύθερων επαγγελματιών με βάση τα έσοδα από ελεύθερο επάγγελμα και οι εισφορές που αναλογούν

«Το νέο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης προβλέπει σχετικά με τις εισφορές των ελευθέρων επαγγελματιών ότι από 1.1.2017 οι ελεύθεροι επαγγελματίες καταβάλλουν, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην κοινωνική ασφάλιση, μηνιαία ασφαλιστική εισφορά για τον κλάδο σύνταξης, ύψους 20% επί του μηνιαίου εισοδήματός τους, όπως αυτό καθορίζεται με βάση το καθαρό φορολ��γητέο αποτέλεσμα, από την ασκούμενη δραστηριότητά τους κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος. Η κατώτατη μηνιαία ασφαλιστική εισφορά αντιστοιχεί στο 20% του μισθού του ανειδίκευτου εργάτη» τονίζεται στη συνέ��εια, επισημαίνοντας ότι η βασική διαφοροποίηση του νέου συστήματος έγκειται όχι στα ποσοστά των ασφαλιστικών επιβαρύνσεων, «αλλά στη βάση υπολογισμού τους που δεν είναι πλέον εισόδημα εικονικών κλάσεων, που αυξανόταν ανάλογα με τα έτη στο επάγγελμα, αλλά το πραγματικό».

Σύμφωνα με τις διευκρινήσεις του υπουργείοy, τα ποσοστά αυτά είναι τα ίδια με τα ποσοστά των μισθωτών, «όπως πρέπει να γίνεται σε ένα ενιαίο φορέα κοινωνικής ασφάλισης». Σε διαφορετική περίπτωση, συνεχίζει, «θα υπάρχουν μεταβιβάσεις από τον κλάδο που έχει μεγαλύτερο συντελεστή σε αυτόν που έχει μικρότερο, με άλλα λόγια επιχορήγηση της σύνταξης των αυτοαπασχολούμενων από τους μισθωτούς».

«Όπου δεν υπάρχει άλλη ασφαλιστική επιβάρυνση, δηλα��ή εισφορά για επικουρική σύνταξη ή εφάπαξ, ο νέος τρόπος υπολογισμού καταλήγει σε μικρότερες εισφορές για όλους όσοι έχουν εισόδημα κάτω από 12.000 Ευρώ το χρόνο, που είναι η μεγάλη πλειονότητα. Μόνο το 11% των ελεύθερων επαγγελματιών δήλωσε εισόδημα άνω των 40.000 ευρώ» αναφέρεται.

Κατρούγκαλος: Αυτά αλλάξαμε και βελτιώσαμε

Το υπουργείο Εργασίας συνεχίζει αναλύοντας τις βελτιωτικές και μεταβατικές προτάσεις:

«Για τις ευάλωτες κατηγορίες από την αρχή ο νόμος προέβλεπε ιδιαίτερα ευνοϊκές ρυθμίσεις. Για παράδειγμα, όσοι εργάζονται με μπλοκάκια θα καταβάλλουν το 6,5% των εισφορών και οι εργοδότες τους το υπόλοιπο. Ειδικά για τους νέους επιστήμονες, ο Πρωθυπουργός, μετά τη συνάντηση με τους επιστημονικούς συλλόγους, ανακοίνωσε πρόσθετα μέτρα, γιατί αποτελεί εθνικό σκοπό να σταματήσει το brain drain και να κρατήσουμε τα παιδιά μας στον τόπο τους. Για αυτούς, λοιπόν, για τα πρώτα πέντε χρόνια από την έναρξη του επαγγέλματος, θα ισχύει ειδική ασφαλιστική κλάση, ίδια για αυτή των αγροτών: θα καταβάλλουν 786 ευρώ το χρόνο για τα πρώτα δύο έτη και 954 για τα άλλα τρία για την κύρια σύνταξη. Όσοι από αυτούς είναι σε αναστολή άσκησης του επαγγέλματος θα μπορούν, με αίτηση τους, να εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής κάθε εισφοράς».

Όπως εξηγεί, για τους υπόλοιπους ελεύθερους επαγγελματίες-επιστήμονες, «το υπουργείο προτείνει μια μεταβατική περίοδο τριών ετών κατά την οποία οι νέες εισφορές θα έχουν μια σημαντική μείωση, που ξεκινά από 50% για όσους έχουν εισόδημα έως 10.000 Ευρώ και αναπροσαρμόζεται κλιμακωτά ανά 1% για κάθε πρόσθετα 1000 Ευρώ εισοδήματος, ώστε να είναι, π.χ. 40% για όσους έχουν εισόδημα 20.000, 30% για όσους έχουν εισόδημα 30.000 κ.οκ. Στο τέλος της μεταβατικής αυτής περιόδου θα επανεξετασθούν συνολικά οι συντελεστές, ενόψει της απόδοσης τους και του κατά πόσο συνεισέφεραν στην αύξηση της εισφοροδοτικής βάσης».

«Με αυτόν τον τρόπο, όπως προκύπτει από τους αναλυτικούς πίνακες που επισυνάπτονται στο τέλος, το 66% των ελεύθερων επαγγελματιών θα έχουν αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος τους μετά από την καταβολή των φορολογικών και ασφαλιστικών τους υποχρεώσεων σε σχέση με τη σημερινή κατάσταση» επισημαίνει στη συνέχεια το υπουργεί��, εξηγώντας ότι αξιολογεί θετικά και άλλες προτάσεις που είχαν καταθέσει οι σύλλογοι ελεύθερων επαγγελματιών όπως:

• η πρόταση όσοι έχουν συμπληρώσει δικαίωμα πλήρους σύνταξης να μπορούν, με αίτηση τους, να παραμένουν ασφαλισμένοι καταβάλλοντας μειωμένες εισφορές που δεν θα προσαυξάνουν το ποσοστό αναπλήρωσης της μελλοντικής τους σύνταξης

• η πρόταση εφάπαξ και επικουρική να χορηγούνται από επαγγελματικά ή αλληλοβοηθητικά ταμεία ανά κλάδο, ώστε να μειωθεί η σχετική υποχρεωτική ασφαλιστική επιβάρυνση (προφανώς λαμβάνοντας πλήρη μέριμνα για την καταβολή των συντάξεων των νυν επικουρικών συνταξιούχων).

«Το Υπουργείο είναι ανοικτό σε κάθε άλλη δημιουργική πρόταση. Δεν υπάρχουν όροι για τον διάλογο, εκτός από τον προφανή: να γίνουν σεβαστές οι θεμελιώδεις αρχές της μεταρρύθμισης, η ισονομία και η κοινωνική δικαιοσύνη» καταλήγει το δελτίο Τύπου.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Δείτε τον πίνακα με την πρόταση του υπουργείου για το ύψος των εισφορών: ETAA_Πρόταση Υπουργείου.pdf

Δείτε τους αναλυτικούς πίνακες με τις εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών: ETAA_Αναλυτικοί πίνακες.pdf

Δείτε συγκεκριμένα παραδείγματα για μηχανικούς, γιατρούς και δικηγόρους: Παραδείγματα.pdf

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Star.gr Application Κατεβάστε την εφαρμογή του star.gr, για να μπορείτε να διαβάζετε τα αγαπημένα σας άρθρα και εκτός δικτύου.
Back to Top