Αυτό είναι το σχέδιο νόμου για τις 100 δόσεις

Πώς θα πληρωθούν οι οφειλές

��τη δημοσιότητα δόθηκε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών για τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Το νομοσχέδιο αναρτήθηκε στον διαδικτυακό τόπο opengov.gr και περιλαμβάνει τη ρύθμιση των 100 δόσεων για τις οφειλές προς την εφορία και τα Ταμεία, κατάργηση και αλλαγές στις ποινές καθώς και τροποποιήσεις στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και του Κώδικα ΦΠΑ.

Επίσης περιλαμβάνει ρύθμιση για την κατάργηση της Παράκτιο Μέτωπο Α.Ε. καθώς και τη συγχώνευση δια απορρόφηση της ΕΤΑΔ από το ΤΑΙΠΕΔ.

Το πρώτο άρθρο του νομοσχεδίου αναφέρεται στις δόσεις και στις απαλλαγές από τις προσαυξήσεις και τους τόκους που βαρύνουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές. Συγκεκριμένα, βεβαιωμένες οφειλές μπορούν να ρυθμίζονται, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, εφόσον έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως και την 1η Μαρτίου 2015, με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν ως ακολούθως:

α) Εφάπαξ με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%).
β) από δύο (2) έως και πέντε (5) μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%).
γ) από έξι (6) έως και δέκα (10) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%).
δ) από ένδεκα (11) έως και είκοσι (20) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοι�� εκατό (75%).
ε) από είκοσι μία (21) έως και τριάντα (30) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%).
στ) από τριάντα μία (31) έως και σαράντα (40) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα πέντε τοις εκατό (65%).
ζ) από σαράντα μία (41) έως και πενήντα (50) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%).
η) από πενήντα μία (51) έως και εξήντα (60) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα πέντε τοις εκατό (55%).
θ) από εξήντα μία (61) έως και εβδομήντα (70) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).
ι) από εβδομήντα μία (71) έως και ογδόντα (80) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό σαράντα πέντε τοις εκατό (45%).
ια) από ογδόντα μία (81) έως και ενενήντα (90) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%).
ιβ) από ενενήντα μία (91) έως και εκατό (100) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%).

Το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 20 ευρώ. Ωστόσο, προβλέπεται και δόση 10 ευρώ σε περίπτωση που «υφίστανται οφειλές που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου και είναι βεβαιωμένες σε περισσότερες της μιας υπηρεσίες της Φορολογικής Διοίκησης».

Η προθεσμία υποβολής της αίτησης είναι 26 Μαίου 2015 και υποβάλλεται ηλεκτρονικά.

Η πρώτη δόση καταβάλλεται τρείς εργάσιμες ημέρες μετά την υποβολή της αίτησης.

Σε περίπτωση καταβολής του 10πλάσιου της ελάχιστης δόσης χορηγείται ισόποση αφαίρεση των συνολικών προσαυξήσεων και τόκων της ρύθμισης που θα επιλέξει.​

Ολόκληρο το κείμενο εδώ:

http://www.opengov.gr/minfin/?p=4940
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Star.gr Application Κατεβάστε την εφαρμογή του star.gr, για να μπορείτε να διαβάζετε τα αγαπημένα σας άρθρα και εκτός δικτύου.
Back to Top