Νέο θετικό στοιχείο για το 2013: λιγότερες δαπάνες από τον στόχο κατά ένα δισ. ευρώ

Αλλά υπάρχουν και αποκλίσεις…

Νέο θετικό στοιχείο για το 2013 αποτελούν οι λιγότερες δημόσιες δαπάνες, από τον στόχο που είχε τεθεί, κατά ένα δισ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες και η μεταβολή των απλήρωτων υποχρεώσεων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης για το 2013 είναι χαμηλότερες σε σχέση με το στόχο που έχει τεθεί κατά 982,7 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 1,9%, αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών.

Όπως σημειώνεται, η συνολική εικόνα του έτους εμφανίζει τις συνολικές δαπάνες και τις μεταβολές των απλήρωτων υποχρεώσεων να επιτυγχάνουν τους στόχους. Δηλαδή, έχει ελεγχθεί η διαχείριση και έχει προωθηθεί η πειθαρχία στο σκέλος των δημόσιων δαπανών, με αποτέλεσμα η απόδοση των παρεμβάσεων δημοσιονομικής πολιτικής να ανταποκρίνεται στις αρχικές εκτιμήσεις, ενώ, παράλληλα και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Κράτους μειώνονται.

Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και αποκλίσεις, οι οποίες οφείλονται σε διάφορους λόγους:

* Υπουργείο Υγείας. Η παρατηρούμενη υπέρβαση σε σχέση με τους στόχους, ύψους 502,7 εκατ. ευρώ, ή 10,2% οφείλεται: α) Στη μεταφορά ποσού 300 εκατ. ευρώ από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, προς επιπλέον ενίσχυση των αρχικών εγγεγραμμένων πιστώσεων για επιχορήγηση του ΕΟΠΥΥ, β) Στην ενίσχυση με επιπλέον πισ��ώσεις ύψους 300 εκατ. ευρώ από το αποθεματικό, για την αντιστάθμιση της υστέρησης των αποδόσεων των νοσοκομείων από τον ΕΟΠΥΥ και γ) και στη μεταφορά ποσού 10 εκατ. ευρώ για ανάγκες θέρμανσης των νοσοκομείων, από τις Γενικές Κρατικές Δαπάνες.

* Υπουργείο Τουρισμού. Οι συνολικές πληρωμές και οι υποχρεώσεις που κατέστησαν απλήρωτες στο Υπουργείο Τουρισμού υπερβαίνουν το στόχο που έχει τεθεί κατά 28,5 εκατ. ευρώ ή 61,0% κατά το 2013. Αυτό οφείλεται στην αύξηση των απλήρωτων υποχρεώσεων κατά 29,6 εκατ. ευρώ, λόγω μη εξόφλησης μέχρι τη λήξη του οικονομικού έτους, αντίστοιχου ύψους δαπάνης, που προέκυψε από τελεσίδικη αναγνωριστική δικαστική απόφαση. Η ανωτέρω δικαστική απόφαση βρίσκεται σε στάδιο ελέγχου και σε περίπτωση καταβολής του επιδικασθέντος ποσού στους δικαιούχους, αυτή θα γίνει από πιστώσεις που έχουν προβλεφθεί για το σκοπό αυτό στον προϋπολογισμό του 2014.

* Υπουργείο Δικαιοσύνης. ��ι συνολικές πληρωμές και οι απλήρωτες υποχρεώσεις του φορέα, κινήθηκαν πάνω από τους στόχους που τέθηκαν από τον φορέα για το δωδεκάμηνο του 2013, κατά 117,2 εκατ. €, ήτοι απόκλιση της τάξης του 24,1%. Η απόκλιση οφείλεται κυρίως στον τακτικό προϋπολογισμό και ειδικότερα στην πληρωμή της έκτακτης παροχής των δικαστικών λειτουργών, ποσού 95 εκατ. €. Παράλληλα υπήρξε και αύξηση των δαπανών στο ΠΔΕ του Υπουργείου, στο πλαίσιο ανακατανομών μεταξύ φορέων, που εντάσσονται στο συνολικό ύψος του αρχικού σχεδιασμού του ΠΔΕ.

* Γενικές Κρατικές Δαπάνες. Η υστέρηση των π��ηρωμών δωδεκαμήνου 2013 των Γενικών Κρατικών Δαπανών, λαμβάνοντας υπόψη και τη μεταβολή των απλήρωτων υποχρεώσεων, ανέρχεται σε 1.044,2 εκατ. € ή 11,1% έναντι των αρχικών τιθέμενων στόχων και οφείλεται κατά το μεγαλύτερο μέρος στις λειτουργικές δαπάνες σε βάρος του αποθεματικού, οι οποίες στη στήλη πραγματοποιήσεις συμπεριλαμβάνονται στις δαπάνες του εκάστοτε φορέα σε βάρος του προϋπολογισμού του οποίου ενταλματοποιήθηκαν.

* Αποκεντρωμένες διοικήσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία υλοποίησης του προϋπολογισμού των επτά (7) Αποκεντρωμένων Διοικήσεων παρατηρείται απόκλιση της τάξης των 198,3 εκατ. ευρώ ή 15,0%. Η απόκλιση αυτή οφείλεται κυρίως στις πληρωμές του ΠΔΕ για το περιφερειακό πρόγραμμα. Οι πιστώσεις για τα ανωτέρω έργα του ΠΔΕ αρχικά είχαν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και μεταφέρθηκαν στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Ανάπτυξης, σύμφωνα με το ν. 4128/2013 (ΦΕΚ Α΄ 51). Για λόγους συγκρισιμότητας η δαπάνη εμφανίζεται στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, ενώ παράλληλα ως στοχοθεσία εμφανίζεται το συνολικό ποσό που είχε αρχικά προβλεφθεί στον προϋπολογισμό των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, οικονομικού έτους 2013.


ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Star.gr Application Κατεβάστε την εφαρμογή του star.gr, για να μπορείτε να διαβάζετε τα αγαπημένα σας άρθρα και εκτός δικτύου.
Back to Top