Ξενερωμένο το ΙΚΑ με τα αποτελέσματα των ελέγχων

Συστάσεις για "ξεσκόνισμα" για να μπουν λεφτά στα ταμεία

​Αυστηρές εντολές για εντατικούς ελέγχους με σκοπό την αντιμετώπιση της εισφοροδιαφυγής έδωσε στα υποκαταστήματα του ΙΚΑ η Διοίκηση του Ιδρύματος με ειδικό έγγραφο, προκειμένου να αυξηθούν τα έσοδα, τόσο στο επίπεδο καταβολής τρεχουσών εισφορών όσο και σε αυτό της είσπραξης ληξιπρόθεσμων.

Κάνοντας αποτίμηση της ελεγκτικής δράσης των υποκαταστημάτων του ΙΚΑ η Διοίκηση του Ταμείου τονίζει πως διαπιστώνεται ότι η επιτόπια ελεγκτική δράση των Υπηρεσιών Εσόδων δεν είναι απλώς κατώτερη της αναμενόμενης αλλά … υποτυπώδη!

Η Διοίκηση του ΙΚΑ σημειώνει πως από την σύγκριση των δηλωθεισών και των πράγματι καταβληθεισών εισφορών, αποδεικνύεται ότι ένας σημαντικός αριθμός εργοδοτών δεν καταβάλλει εντός των προβλεπομένων προθεσμιών τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές. Οι καθυστερήσεις των εργοδοτών σε συνδυασμό με τη μείωση των διενεργούμενων ελέγχων, δημιουργεί προβλήματα στην διαχείριση των οικονομικών μεγεθών του Ιδρύματος και την ως εκ τούτου απρόσκοπτη καταβολή των παροχών προς τους δικαιούχους.

Στο πλαίσιο αυτό η Διοίκηση του ΙΚΑ θεωρεί ότι είναι απαραίτητο με την καθοδήγηση και ευθύνη των Διευθυντών των υποκαταστημάτων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ οι προϊστάμενοι των υπηρεσιών εσόδων να οργανώσουν κατά τέτοιο τρόπο τις εργασίες των αντίστοιχων τμημάτων, ώστε να εξασφαλίζεται η διενέργεια 10 τουλάχιστον επιτόπιων ελέγχων σε κοινές επιχειρήσεις και 10 έλεγχων σε οικοδομοτεχνικά έργα κατά μήνα.

Ωστόσο, σύμφωνα με το έγγραφο ο αριθμός αυτός μπορεί να μεταβάλλεται ανάλογα με τα ασφαλιστικά μεγέθη και όρια των Υποκαταστημάτων, σε συνδυασμό με την πορεία καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών και τον αριθμό των ανέλεγκτων Κοινών Επιχειρήσεων και Οικοδομικοτεχνικών Έργων.

Παράλληλα, η Διοίκηση του ΙΚΑ ανακοίνωσε ότι η Διεύθυνση Ασφάλισης Εσόδων μετά την ολοκλήρωση της δημιουργίας ειδικού λογαριασμού Risk Analysis Εσόδων θα προχωρήσει από την 1η Ιανουαρίου 2014 στην εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου σχεδίου Βελτίωσης Στόχευσης Ελέγχου Εργοδοτών με σκοπό τον ανασχεδιασμό των ελεγκτικών δράσεων και την αναδιάταξη του ελεγκτικού μηχανισμού.

Από την νέα χρόνια θα υπάρχει παράλληλα, συνεχή ροή αναζήτησης εργοδοτών που πρέπει να ελεγχθούν σε μηνιαία βάση και αναφορά για τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών εντός του ιδίου μηνός.

Επίσης θα αξιολογούνται από την υπηρεσία τα ευρήματα με σκοπό των επαναπροσδιορισμό του αριθμού των επιχειρήσεων που θα επιλέγονται προς έλεγχο ανά υποκατάστημα.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Star.gr Application Κατεβάστε την εφαρμογή του star.gr, για να μπορείτε να διαβάζετε τα αγαπημένα σας άρθρα και εκτός δικτύου.
Back to Top