Άντε πάλι σου φεξε! Απαλλάξου από τα χρέη σου... ΕΔΩ και απόλαυσε πιο ήσυχος το καλοκαίρι!!!!

Ξεκινά η υποβολή των αιτήσεων για τη ρύθμιση χρεών-π��ραδείγματα

Από σήμερα Πέμπτη 20 Ιούνιου και μέχρι και τις 18 Ιουλίου θα μπορούν οι οφειλέτες να κάνουν αιτήσεις σε εφορίες και τελωνεία για αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων χρεών τους προς το Δημόσιο έως και σε 100 δόσεις.Μετά τις 18 Ιουλίου 2013 οι αιτήσεις θα υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής στο Taxisnet.

Με τη ρύθμιση, οι μικροοφειλέτες θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μόνοι τους το ποσό της μηνιαίας δόσης που δύνανται να καταβάλουν με το ελάχιστο ποσό δόσης να είναι τα 15 ευρώ!!!

Προσοχή: στη ρύθμιση θα υπάγονται υποχρεωτικά οι βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές του φορολογούμενου έως και την 31η Δεκεμβρίου 2012 που δεν έχουν τακτοποιηθεί με νόμιμο τρόπο ή τελούν σε διοικητική ή δικαστική αναστολή, αλλά και χρέη που έχουν υπαχθεί σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής ληξιπροθέσμων οφειλών, των οποίων οι όροι τηρούνται, καθώς κ��ι οι οφειλές πτωχών οφειλετών.

Στις περιπτώσεις που ο οφειλέτης είναι νομικό πρόσωπο, πιστοποιείται και η περιουσιακή κατάσταση των προσώπων που ευθύνονται για χρέη του νομικού προσώπου μαζί με αυτό. Στη ρύθμιση ΔΕΝ μπορούν να υπαχθούν οφειλέτες των οποίων οι οφειλές έχουν υπαχθεί σε νομοθετική ρύθμιση ληξιπροθέσμων χρεών ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής η οποία χάθηκε με υπαιτιότητα του φορολογούμενου μετά την 26η Απριλίου 2013 ή οφειλέτες εις βάρος των οποίων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή.

Η καταβολή της πρώτης δόσης της ρύθμισης ή η εφάπαξ εξόφλησή της θα πρέπει να γίνεται εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης, ενώ στην περίπτωση που ο φορολογούμενος δεν καταβάλει την πρώτ�� δόση μέσα σε 3 εργάσιμες ημέρες θα πρέπει να υποβάλει νέα αίτηση προκειμένου να ρυθμίσει τις οφειλές του!!

Τα δικαιολογητικά

-Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και εκκαθαριστικές δηλώσεις του φόρου προστιθέμενης αξίας της τελευταίας πενταετίας

-Περιοδικές δηλώσεις του φόρου προστιθέμενης αξίας που έπονται της τελευταίας εκκαθαριστικής.

-Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναγράφεται το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων (κινητή και ακίνητη περιουσία οποιασδήποτε μορφής) του οφειλέτη

Για ποσό βασικής οφειλής άνω των 75.000 ευρώ ο οφειλέτης θα πρέπει να προσκομίζει υποχρεωτικά και βεβαίωση, από τρίτο ανεξάρτητο εκτιμητή περί τη�� ορθότητας των οικονομικών στοιχείων, ενώ για ποσό βασικής οφειλής άνω των 300.000 ευρώ απαιτείται να παρέχει πρόσθετα και εγγυήσεις ή εμπράγματες ασφάλειες για τη διασφάλιση της οφειλής.

Η Εφορία θα μπορεί να ζητά οποτεδήποτε επιπλέον στοιχεία ή πληροφορίες οι οποίες πρέπει να αποστέλλονται - προσκομίζονται, άλλιως ο οφειλέτης θα χάνει την ρύθμιση. Επίσης η εφορία όταν πρόκειται για οφειλές άνω των 75.000 ευρώ είναι υποχρεωμένη να πραγματοποιεί δειγματοληπτικούς ελέγχους, ζητώντας από τους οφειλέτες να αποστείλουν τα ανωτέρω δηλωθέντα στοιχεία και δικαιολογητικά, εντός μηνός από την έγγραφη ειδοποίησή τους. Μάλιστα, η αρμόδια υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει τις δόσεις της χορηγηθείσας ��ύθμισης

Όσοι πληρώσουν σε 48 δόσεις θα απαλλάσσονται από το 25% των προσαυξήσεων, σε 36 δόσεις από το 30%, σε 24 δόσεις από το 35%, σε 12 δόσεις από το 40%, ενώ αν πληρωθεί η οφειλή εφάπαξ θα απαλλάσσεται από το 50% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής. Το επιτόκιο (προσαύξηση εκπρόθεσμης καταβολής) με το οποίο θα επιβαρύνονται οι οφειλές που θα υπαχθούν στη ρύθμιση από 1/1/2013 θα είναι 8,5%.

Στην περίπτωση ρύθμισης χρέους σε περισσότερες από 48 δόσεις ο οφειλέτης δεν έχει καμία έκπτωση από τις προσαυξήσεις. Σε αυτη την περίπτωση μπορούν να υπαχθούν κατ εξαίρεση οι οφειλέτες φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες όταν αποδεικνύουν αδυναμία συμμόρφωσης με το πρόγραμμα των 48 δόσεων, αλλά δυνατότητα τήρησης ρύθμισης σε παραπάνω δόσεις. Εδώ, ο μέγιστος αριθμός δόσεων δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των 100, ενώ το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης ορίζεται ως ποσοστό επί του συνολικού μηνιαίου καθαρού εισοδήματος ως ακολούθως: 5% για δηλούμενο μηνιαίο εισόδημα μέχρι 500 ευρώ και πάντως όχι κάτω των 15 ευρώ, 6% για δηλούμενο μηνιαίο εισόδημα άνω τω 500 ευρώ και μέχρι 1.000 ευρώ, 7% για δηλούμενο μηνιαίο εισόδημα άνω των 1.000 ευρώ και μέχρι 1.500 ευρώ, 10% για εισόδημα άνω των 1.500 ευρώ και μέχρι 2.000 ευρώ, 20% για δηλούμενο μηνιαίο εισόδημα άνω των 2.000 ευρώ και μέχρι 5.000 ευρώ και 30% για εισόδημα άνω των 5.000 ευρώ.

Παραδείγματα

1ο : Ληξιπρόθεσμες την 31.12.2012 οφειλές μπορούν να υπαχθούν σε πρόγραμμα ρύθμισης δόσεων με καταληκτική προθεσμία καταβολής της τελευταίας δόσης π.χ. την 30.06.2015, με έκπτωση 35% στις έως και την 31.12.2012 προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής. Εφόσον ο οφειλέτης αιτείται υπαγωγή στη ρύθμιση την 08.07.2013, η καταληκτική ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης θα είναι η 11.07.2013, η δεύτερη δόση είναι καταβλητέα έως και τις 30.08.2013 και οι υπόλοιπες 22 την τελευταία εργάσιμη ημέρα των αντίστοιχων μηνών έως και τις 30.06.2015. Στο ίδιο πρόγραμμα ρύθμισης με τις ίδιες απαλλαγές μπορεί να υπαχθεί ο οφειλέτης και μέχρι τις 30.06.2015 με αίτ��ση και καταβολή την ίδια ημερομηνία (30.06.15).

2ο: Εάν τηρούνται δύο ρυθμίσεις και στην πρώτη υπολείπονται 10 δόσεις και στην δεύτερη 15 δόσεις η υπαγωγή του φορολογουμένου στη νέα ρύθμιση θα γίνει για 15 δόσεις ή λιγότερες κατ΄επιλογή του οφειλέτη, με την προϋπόθεση ότι ο ανώτατος αριθμός δόσεων δεν θα υπερβαίνει τις 48 και η αποπληρωμή δεν θα εκτείνεται πέραν της 30ης Ιουνίου 2017.
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Star.gr Application Κατεβάστε την εφαρμογή του star.gr, για να μπορείτε να διαβάζετε τα αγαπημένα σας άρθρα και εκτός δικτύου.
Back to Top