Κι όμως: 40 φόρους πληρώνουμε για τα σπίτια μας! Καθίστε & μετρήστε τους έναν-έναν!

Και ο κ. Στουρνάρας, ωσάν να μας κάνει χάρη, μας λέει πως θα τους… διατηρήσει!

Ο «μαγικός» αριθμός 40: Σαράντα οι κλέφτες του Αλή Μπαμπά, σαράντα τα παλικάρια από τη Λιβαδειά, σαράντα και οι… φόροι στα ακίνητα!
Δε σας κάνουμε πλάκα! Τα ακίνητα, οι «κότες με τα χρυσά αυγά», επιβαρύνονται συνολικά με 40 φόρους, υπέρ του κράτους, της τοπικής αυτοδιοίκησης και διάφορων άλλων φορέων!
Ο αριθμός ακούγεται εξωπραγματικός αλλά είναι πέρα για πέρα αληθινός. Αποτελεί, δε, το πιο αιχμηρό αντίβαρο στις προθέσεις του Γιάννη Στουρνάρα απλά να μην αυξηθεί... ακόμη περισσότερο ο φόρος στα ακίνητα, για τις οποίες μάλιστα άφησε να εννοηθεί ότι θα πρέπει να είμαστε… ευγνώμονες!
Να κοιτάξουμε, βέβαια, λίγάκι τη φοροδιαφυγή ώστε να μειώσουμε τους αβάσταχτους φόρους ειδικά στα ακίνητα, που γονατίζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ούτε λόγος… Είπαμε. «Μαγικός» αριθμός το 40, μην τον πειράξουμε για να κυνηγάμε τώρα την «ιερή αγελάδα» της φοροδιαφυγής για μερικά… ψωροδισ.!
Οι 40 φόροι που πληρώνουμε για το σπιτάκι μας
Απομακρύνετε τους… καρδιακούς από τις οθόνες των υπολογιστών και αρχίστε το μέτρημα*:
Α. Φόροι - τέλη - κρατήσεις επί του εισοδήματος από ακίνητα
1. Φόρος Εισοδήματος μισθωμάτων 10-33 %
2. Τέλος Χαρτοσήμου + ΟΓΑ (πλην μισθωμάτων κατοικιών) 3,6 %
3. Συμπληρωματικός Φόρος Εισοδήματος Μισθωμάτων 3 %
4. Ειδική εισφορά αλληλεγγύης φυσικών προσώπων 1-4%
5. Τεκμαρτό εισόδημα διαβίωσης σε ιδιόκτητη ή μισθωμένη α'+ β' κατοικία αναλόγως εμβ.& Τ.Ζ.
6. Τεκμαρτό εισόδημα ιδιοχρησιμοποίησης επαγγελματικής στέγης 18-45 %
7. Κράτηση στα μισθώματα από το Δημόσιο υπέρ ΜΤΠ�� 3 %
8. Κράτηση στα μισθώματα από τους ΟΤΑ υπέρ ΤΑΔΚΥ 2 %
Β. Φόροι - τέλη κατά τη μεταβίβαση ακινήτων
9. Φ.Π.Α. στην αγορά νεόδμητων κτισμάτων και στην αντιπαροχή 23 %
10. Φόρος Μεταβίβασης Ακινήτων 8-10 %
11. Δημοτικός φόρος μεταβίβασης ακινήτων 3 % επί ΦΜΑ
12. Φόρος Ανταλλαγής (- συνένωσης οικοπέδων) 4-5%
13. Φόρος Διανομής Ακινήτων 2-2,5%
14. Φόρος Χρησικτησίας Ακινήτων 8-10 %
15. Φόρος Υπεραξίας στις πωλήσεις ακινήτων που αποκτήθηκαν από 1.1.2013 20 %
16. Τέλος υπέρ Ταμείου Νομικών κατά τη σύνταξη συμβολαίων και τημεταγραφή 7,75‰
17. Πρόσθετο Τέλος Μεταγραφής Συμβολαίων 4,5-7,5‰
Γ. Φόροι κληρονομιάς/γονικής παροχής & δωρεάς ακινήτων
18. Φόρος Κληρονομιάς ή Γονικής Παροχής ακινήτων
Α' Κατηγορία: προς τέκνα (γον. παροχή), εγγονούς, συζύγους, γονείς 1-10 %
Β' Κατηγορία: προς κατιόντες, αδελφούς, θείους, παππούδες κλπ. 5-20 %
Γ' Κατηγορία: προς άλλους συγγενείς και ξένους 20-40 %
19. Φόρος Δωρεάς ακινήτων
Α' Κατηγορία: προς εγγονούς, συζύγους, γονείς 5-20 %
Β' Κατηγορία: προς κατιόντες, αδελφούς, θείους, παππούδες κλπ. 10-30 %
Γ' Κατηγορία: προς άλλους συγγενείς και ξένους 20-40 %
Δ. Ετήσιοι - Περιοδικοί φόροι επί της κατοχής ακινήτων
20. Ετήσιος Φόρος Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ) από 1.1.2010 2‰-2 % (Φ.πρόσ.) 6‰ (Νομ. πρόσωπα)
21. Ετήσιο Τέλος Ηλεκτρ. Δομημένων Επιφανειών (μέσω ΔΕΗ) για έτη 2011-2012 3-20 ευρώ/τμ
22. Ετήσιο Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ),(κτίσματα+οικόπεδα) 0,25-0,35‰ (έως 10πλάσιο στους υπερ χρεωμένους ΟΤΑ)
23. Ετήσιος Φόρος Ακίνητης Περιουσίας Υπεράκτιων Εταιριών 15 % (πλην απρόσ.)
24. Φόρος Αναπροσαρμογής Αξίας ακινήτων επιχειρήσεων (περιοδ.) γη 5 %, κτίρια 8 %
Ε. Αλλοι φόροι, τέλη και εισφορές υπέρ Ο.Τ.Α. και τρίτων
25. Δημοτικά Τέλη Καθαριότητας - Φωτισμού Ελεύθερα α��ό ΟΤΑ
26. Δημοτικός Φόρος Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων Ελεύθερα από ΟΤΑ
27. Ειδικό Τέλος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Kwh x Μον.Χρ.€/Kwh
28. Δημοτικά Δυνητικά Τέλη (με διάφορες αιτιολογίες) Ελεύθερα από ΟΤΑ
29. Τέλη Αποχέτευσης ακινήτων (σύνδεση-χρήση). Από ΟΤΑ- ΔΕΚΟ
30. Εισφορές σε γη & χρήμα για ένταξη σε σχέδια πόλεων (Ν.1337/83) σε γη έως 60 %, σε χρήμα έως 25 %
31. Τέλος Εγγραφής ακινήτων στο Εθνικό Κτηματολόγιο 35 ευρώ/δικαίωμα +1‰ επί αντ.αξίας
32. Εισφορά Υπεραξίας -Tέλος Ανάπλασης υπέρ ΔΕΠΟΣ με το Ν.2508/97
Ζ. Φόροι, Τέλη & Εισφορές οικοδ. αδείας - ανέγερσης κτιρίων - αυθαιρέτων κλπ.
33. Τέλος έκδοσης οικοδομικής αδείας 1 % επί προυπολ.
34. Τέλος οικοδομικών εργασιών Ψήφισμα ΚΗ΄/1947
35. Κράτηση υπέρ Δήμου, ΤΕΕ και ΤΣΜΕΔΕ Επί προϋπολογισμού
36. Εργοδοτικές εισφορές προς ΙΚΑ & ΤΕΑΕΔΞΕ 90 % επί τεκμ.ημερομ.
37. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας επί οικοδ. υλικών και εργασιών 23 %
38. Δημοτικά Τέλη Κατάληψης Πεζοδρομίου Ελεύθερα από ΟΤΑ
39. Τέλος ρευματοδότησης ακινήτου (υπέρ ΔΕΗ και Δημοσίου) Ν.4483/65 (άρθρο 8)
40. Πολεοδομικά πρόστιμα διατήρησης αυθαιρέτων κλπ. Ν. 4014/11
Πριν αρχίσετε να… βαράτε το κεφάλι σας στον τοίχο, έχει και συνέχεια! Οι μισοί εξ αυτών θα αυξηθούν με τις αντικειμενικές αξίες.
Αρχίστε πάλι λοιπόν μέτρημα, αυτή τη φορά, ως το 20… τυχεροί!
Α. Τεκμαρτά εισοδήματα από ακίνητα
1. Τεκμήριο διαβίωσης σε ιδιόκτητη ή μισθωμένη α'+ β' κατοικία αναλόγως εμβ.& Τ.Ζ.
2. Τεκμαρτό εισόδημα ιδιοχρησιμοποίησης επαγγελματικής στέγης 18-45 %
Β. Φόροι - τέλη κατά τη μεταβίβαση ακινήτων από επαχθή αιτία
3. Φ.Π.Α. στην αγορά νεόδμητων κτισμάτων και στην αντιπαροχή 23 %
4. Φόρος Μεταβίβασης Ακινήτων 8-10 %
5. Φόρος Χρησικτησίας Ακινήτων 8-10 %
6. Φόρος Ανταλλαγής (- συνένωσης οικοπέδων) 4-5 %
7. Φόρος Διανομής Ακινήτων 2-2,5%
8. Δημοτικός φόρος μεταβίβασης ακινήτων 3 % επί Φ.Μ.Α.
9. Τέλη υπέρ Ταμείου Νομικών (σύνταξη –μεταγρ. συμβολαίων) 6,50+1,25‰
10. Πρόσθετο Τέλος Μεταγραφής Συμβολαίων 4,5-7,5‰
Γ. Φόροι κατά τη μεταβίβαση από χαριστική αιτία (κληρονομιά-γονική παροχή-δωρεά)
11. Φόρος Κληρονομιάς ή Γονικής Παροχής ακινήτων
Α' Κατηγορία: προς τέκνα (γον. παρ.), εγγονούς, συζύγους, γονείς 5-10%
Β' Κατηγορία: προς κατιόντες, αδελφούς, θείους, παππούδες κλπ. 5-20%
Γ' Κατηγορία: προς άλλους συγγενείς και ξένους 20-40%
12. Φόρος Δωρεάς ακινήτων
Α' Κατηγορία: προς εγγονούς, συζύγους, γονείς 1-20%
Β' Κατηγορία: προς κατιόντες, αδελφούς, θείους, παππούδες κλπ. 10-30%
Γ' Κατηγορία: προς άλλους συγγενείς και ξένους 20-40%
Δ. Ετήσιοι φόροι επί της κατοχής ακινήτων
13. Φόρος Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ) από 1.1.2010 2‰-2% (Φυσ.πρόσ.)6‰ (Νομικά πρόσωπα)
14. Ετήσιο Τέλος Ηλεκτρ. Δομημένων Επιφανειών (μέσω ΔΕΗ) 2011-2012 3-20 ευρώ/τμ
15. Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) (κτίσματα+οικόπεδα) 0,25-0,35‰
16. Φόρος Ακίνητης Περιουσίας Υπεράκτιων Εταιριών 15%
Ε. Κτηματολόγιο-Πολεοδομικά πρόστιμα & εισφορές
17. Τέλος Εγγραφής ακινήτων στο Εθνικό Κτηματολόγιο 1‰ επί αντικ. αξίας
18. Πολεοδομικά πρόστιμα διατήρησης αυθαιρέτων Βλ. Ν.4014/2011
19. Πολεοδομικά πρόστιμα κατασκευής νέων αυθαιρέτων κλπ. Βλ. Ν.4014/2011
20. Εισφορές σε γη & χρήμα για ένταξη σε σχ. Πόλεων (Ν.1337/83) σε γη έως 60%,
σε χρήμα έως 25%
* Τα στοιχεία προέρχονται από το Παρατηρητήριο Φορολογίας Ακινήτων" της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Star.gr Application Κατεβάστε την εφαρμογή του star.gr, για να μπορείτε να διαβάζετε τα αγαπημένα σας άρθρα και εκτός δικτύου.
Back to Top