Κάτι αλλάζει: Καθαρή εισροή 2,1 δισ. ευρώ εμφάνισαν οι άμεσες επενδύσεις στην Ελλάδα

Ορατά τα πρώτα αποτελέσματα από την ανάκτηση της αξιοπιστίας της χώρας

Καθαρή εισροή ύψους 2,1 δισ. ευρώ εμφάνισαν οι άμεσες επενδύσεις στην Ελλάδα το 10μηνο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2012, έναντι ισόποσης καθαρής εκροής την αντίστοιχη περίοδο του 2011.

Ειδικότερα, οι άμεσες επενδύσεις στην Ελλάδα από μη κατοίκους εμφάνισαν καθαρή εισροή 1,8 δισ. ευρώ, ενώ οι άμεσες επενδύσεις στο εξωτερικό από κατοίκο��ς Ελλάδος εμφάνισαν καθαρή εισροή 264 εκατ. ευρώ (αποεπένδυση).

Τον Οκτώβριο 2012 οι άμεσες επενδύσεις στην Ελλάδα από μη κατοίκους εμφάνισαν καθαρή εκροή (μείωση) ύψους 31 εκατ. ευρώ. Η σημαντικότερη συναλλαγή αφορά την εισροή 134 εκατ. ευρώ για τη συμμετοχή της μητρικής Allianz S.E. (Γερμανία) στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Allianz Hellas, η οποία όμως υπεραντισταθμίστηκε από την καταγραφή εκροών κυρίως λόγω αρνητικών επανεπενδυθέντων κερδών (δηλ. ζημιών αντί κερδών στους ισολογισμούς των εταιριών άμεσης επένδυσης στην Ελλάδα). Οι άμεσες επενδύσεις στο εξωτερικό από κατοίκους Ελλάδος εμφάνισαν καθαρή εισροή (αποεπένδυση) 79 εκατ. ευρώ. Η σημαντικότερη συναλλαγή αφορά την εισροή 100 εκατ. ευρώ από την πώληση στην Investors Bancorp Inc της συμμε��οχής της Τράπεζας Πειραιώς στη Marathon Banking Corporation (ΗΠΑ).

Στην κατηγορία των επενδύσεων χαρτοφυλακίου στο 10μηνο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2012 σημειώθηκε καθαρή εκροή ύψους 77,6 δισ. ευρώ (έναντι καθαρής εκροής 18,1 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2011). Αναλυτικότερα, καταγράφηκε εκροή κεφαλαίων αφενός λόγω της αύξησης των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια έκδοσης μη κατοίκων (περιλαμβανομένων ομολόγων του EFSF) κατά 40,1 δισ. ευρώ και αφετέρου λόγω της μείωσης των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια που έχουν εκδοθεί από κατοίκους Ελλάδος κατά 36,5 δισ. ευρώ.

Επιπλέον, εκροή κεφαλαίων καταγράφηκε και λόγω της αύξησης των τοποθετήσεων κατοίκων σε χρηματοοικονομικά παράγωγα τ��υ εξωτερικού κατά 738 εκατ. ευρώ και σε μετοχές εξωτερικού κατά 128 εκατ. ευρώ. Τέλος, εκροή καταγράφηκε λόγω της μείωσης των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε μετοχές εσωτερικού κατά 137 εκατ. ευρώ.

Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων η καθαρή εισροή ύψους 79 δισ. ευρώ (έναντι καθαρής εισροής 36,2 δισ. ευρώ το αντίστοιχο δεκάμηνο του 2011) οφείλεται κυρίως στην αύξηση των καθαρών δανειακών υποχρεώσεων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα προς μη κατοίκους κατά 75,9 δισ. ευρώ (εισροή) και στη μείωση κατά 15,4 δισ. ευρώ των τοποθετήσεων των εγχώριων πιστωτικών ιδρυμάτων και θεσμικών επενδυτών σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό (εισροή). Ειδικότερα, ο καθαρός δανεισμός του τομέα της γενικής κυβέρνησης ανήλθε σε 75,1 δισ. ευρώ και αντανακλά τον ακαθάριστο δ��νεισμό του δημόσιου τομέα από το EFSF και το ΔΝΤ συνολικού ύψους 75,6 δισ. ευρώ. Οι εξελίξεις αυτές αντισταθμίστηκαν εν μέρει από τη μείωση των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα κατά 10,9 δισ. ευρώ (εκροή).
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Star.gr Application Κατεβάστε την εφαρμογή του star.gr, για να μπορείτε να διαβάζετε τα αγαπημένα σας άρθρα και εκτός δικτύου.
Back to Top