Κομισιόν: Εντός στόχων η Ελλάδα για 2019, 2020 και 2021

Τι δείχνουν οι Φθινοπωρινές Προβλέψεις

Ελαφρά ασθενέστερη είναι ανάπτυξη σε ΕΕ και Ευρωζώνη κατά τις Φθινοπωρινές Προβλέψεις της Κομισιόν. Aναλυτικά η πρόβλεψη της Κομισιόν αναφέρει ότι «η ευρωπαϊκή οικονομία βρίσκεται πλέον στην έβδομη συνεχή χρονιά ανάπτυξης και «προβλέπεται να συνεχίσει να αναπτύσσεται το 2020 και το 2021».

«Οι αγορές εργασίας παραμένουν ισχυρές και η ανεργία συνεχίζει να μειώνεται», σημειώνει η Κομισιόν, ωστόσο προειδοποιεί ότι «το εξωτερικό περιβάλλον έχει γίνει πολύ λιγότερο υποστηρικτικό και η αβεβαιότητα είναι υψηλή».

Όπως αναφέρει στην πρόβλεψη, «αυτό επηρεάζει ιδιαίτερα τον κατασκευαστικό τομέα, ο οποίος αντιμετωπίζει επίσης διαρθρωτικές αλλαγές» και ως αποτέλεσμα, «η ευρωπαϊκή οικονομία φαίνεται να κατευθύνεται προς μια παρατεταμένη περίοδο πιο συγκρατημένης ανάπτυξης και μείωσης του πληθωρισμού».

Αναλυτικά το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) της ζώνης του ευρώ αναμένεται τώρα να αυξηθεί κατά 1,1% το 2019 και κατά 1,2% το 2020 και το 2021. Σε σύγκριση με τις οικονομικές προβλέψεις του καλοκαιριού του 2019 (που δημοσιεύθηκαν τον Ιούλιο), οι προβλέψεις για την ανάπτυξη υποβαθμίστηκαν κατά 0,1 της εκατοστιαίας μονάδας το 2019 (από 1,2%) και 0,2% το 2020 (από 1,4%). Για την ΕΕ στο σύνολό της, το ΑΕΠ προβλέπεται να αυξηθεί κατά 1,4% το 2019, το 2020 και το 2021. Η πρόβλεψη για το 2020 αναθεωρήθηκε επίσης σε σχέση με το καλοκαίρι (από 1,6%).

Τι έχει περιορίσει τις επενδύσεις, τη βιομηχανία και το διεθνές εμπόριο

Η Κομισιόν σημειώνει ότι οι συνεχιζόμενες εμπορικές εντάσεις μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας και τα υψηλά επίπεδα αβεβαιότητας πολιτικής, ιδίως όσον αφορά το εμπόριο, έχουν περιορίσει τις επενδύσεις, τη βιομηχανία και το διεθνές εμπόριο. «Με την άνοδο του παγκόσμιου ΑΕΠ να παραμείνει αδύναμη, η ανάπτυξη στην Ευρώπη θα εξαρτηθεί από τη δυναμική περισσότερο των εγχώριων τομέων». Αυτοί, με τη σειρά τους, θα βασίζονται στην αγορά εργασίας που υποστηρίζει την αύξηση των μισθών, ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης και, σε ορισμένα κράτη μέλη, υποστηρικτικά φορολογικά μέτρα.

«Ενώ όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να συνεχίσουν να βλέπουν τις οικονομίες τους να επεκτείνονται, μόνο οι εγχώριοι μοχλοί ανάπτυξης είναι απίθανο να επαρκούν για την ισχυρή ανάπτυξη», προειδοποιεί η Κομισιόν.

Κομισιόν: Οι αγορές εργασίας θα παραμείνουν υγιείς, αν και οι βελτιώσεις θα επιβραδυνθούν

«Η δημιουργία θέσεων εργασίας σε ολόκληρη την ΕΕ αποδείχθηκε εκπληκτικά ανθεκτική", αναφέρει. Αυτό οφείλεται "εν μέρει στο γεγονός ότι οι οικονομικές εξελίξεις συνήθως χρειάζονται χρόνο για να επηρεάσουν τις θέσεις εργασίας»,  αλλά και λόγω της μετατόπισης της απασχόλησης προς τους τομείς των υπηρεσιών.

Η απασχόληση βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο και η ανεργία στην ΕΕ βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο από την αρχή του αιώνα. Αν και η καθαρή δημιουργία θέσεων εργασίας ενδέχεται να επιβραδυνθεί, το ποσοστό ανεργίας στη ζώνη του ευρώ αναμένεται να συνεχίσει να μειώνεται από 7,6% φέτος σε 7,4% το 2020 και 7,3% το 2021. Στην ΕΕ το ποσοστό ανεργίας προβλέπεται να μειωθεί στο 6,3% φέτος και το 6,2% το 2020 και το 2021.

Επιπλέον, ο πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ έχει επιβραδυνθεί μέχρι στιγμής φέτος λόγω της πτώσης των τιμών της ενέργειας και επειδή οι επιχειρήσεις επέλεξαν σε μεγάλο βαθμό να απορροφήσουν το κόστος των υψηλότερων μισθών στα περιθώρια τους παρά να τα μεταφέρουν στους πελάτες. Οι πληθωριστικές πιέσεις αναμένεται να παραμείνουν σιωπηρές κατά τα επόμενα δύο χρόνια. Ο πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ (Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή) προβλέπεται να φθάσει το 1,2% φέτος και το επόμενο και να αυξηθεί στο 1,3% το 2021.

Στην ΕΕ, ο πληθωρισμός προβλέπεται να φθάσει το 1,5% φέτος και το επόμενο και το 1,7% το 2021.

Τα δημόσια οικονομικά της Ευρώπης θα επωφελούνται από τα πολύ χαμηλά επιτόκια

Ακολούθως η Κομισιόν αναφέρει ότι τα δημόσια οικονομικά της Ευρώπης πρόκειται να συνεχίσουν να επωφελούνται από τα πολύ χαμηλά επιτόκια. Παρά τη χαμηλότερη αύξηση του ΑΕΠ, ο λόγος του συνολικού δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ της ζώνης του ευρώ προβλέπεται να συνεχίσει να μειώνεται για πέμπτο συνεχόμενο έτος σε 86,4% φέτος, 85,1% το 2020 και 84,1% το 2021. Ο λόγος του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ προβλέπεται να μειωθεί φέτος στο 80,6% στο 79,4% το 2020 και στο 78,4% το 2021.

Τα υπόλοιπα των κυβερνήσεων, αντίθετα, αναμένεται να επιδεινωθούν ελαφρώς, λόγω του αντίκτυπου της μείωσης της ανάπτυξης και της κάπως χαλαρότερης διακριτικής δημοσιονομικής πολιτικής σε ορισμένα κράτη μέλη. Το συνολικό έλλειμμα της ζώνης του ευρώ αναμένεται να αυξηθεί από ιστορικό χαμηλό 0,5% του ΑΕΠ το 2018 σε 0,8% φέτος, 0,9% το 2020 και 1,0% το 2021, υπό την προϋπόθεση της μη αλλαγής πολιτικής. Ωστόσο, η συνολική δημοσιονομική θέση της ζώνης του ευρώ, δηλαδη η συνολική μεταβολή του διαρθρωτικού προϋπολογισμού των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ 19, αναμένεται να παραμείνει σε γενικές γραμμές ουδέτερη. Στην ΕΕ το συνολικό έλλειμμα αναμένεται επίσης να αυξηθεί από 0,7% του ΑΕΠ το 2018 σε 0,9% φέτος, 1,1% το 2020 και 1,2% το 2021.

Ορισμένοι κίνδυνοι θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε χαμηλότερη ανάπτυξη

Η Κομισιόν καταγράφει ότι ορισμένοι κίνδυνοι θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε χαμηλότερη ανάπτυξη από ό, τι προβλεπόταν. Προειδοποιεί ότι μια περαιτέρω αύξηση της αβεβαιότητας ή αύξησης των εμπορικών και γεωπολιτικών εντάσεων θα μπορούσε να επιβραδύνει την ανάπτυξη, όπως και μια εντονότερη από την αναμενόμενη επιβράδυνση στην Κίνα λόγω των ασθενέστερων επιπτώσεων από τα μέτρα πολιτικής που έχουν θεσπιστεί μέχρι στιγμής. Οι δε κίνδυνοι περιλαμβάνουν ένα άτακτο Brexit και την πιθανότητα ότι η αδυναμία στον τομέα της μεταποίησης θα μπορούσε να έχει μεγαλύτερη επίδραση στην εγχώρια ανάπτυξη.

Σε αντίθετη περίπτωση, η χαλάρωση των εμπορικών εντάσεων, η ισχυρότερη ανάπτυξη στην Κίνα και οι χαμηλότερες γεωπολιτικές εντάσεις, θα στηρίξουν την ανάπτυξη. Στη ζώνη του ευρώ, η ανάπτυξη θα ωφελήσει επίσης τα κράτη μέλη που διαθέτουν δημοσιονομικό χώρο να επιλέξουν πιο επεκτατικές δημοσιονομικές πολιτικές από ό, τι αναμενόταν. Συνολικά, ωστόσο, η ισορροπία των κινδύνων παραμένει αποφασιστικά προς τα κάτω.

Υπό το πρίσμα της διαδικασίας απόσυρσης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ, οι προβολές βασίζονται σε μια καθαρά τεχνική παραδοχή της υπάρχουσας κατάστασης όσον αφορά τα πρότυπα εμπορικών συναλλαγών μεταξύ της ΕΕ27 και του Ηνωμένου Βασιλείου. Αυτό ισχύει μόνο για τους σκοπούς της πρόβλεψης και δεν επηρεάζει τη διεξαγόμενη διαδικασία στο πλαίσιο του άρθρου 50 καταλήγει η Κομισιόν.

Θάνος Αθανασίου, Βρυξέλλες
 

Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τελευταία Νέα
14.12.19 , 00:14 Επανέρχεται με έφεση η Βίκυ Σταμάτη κατά Πολάκη - Ζητάει ένα εκατομμύριο!
14.12.19 , 00:00 Θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο: Πέθανε διάσημος ηθοποιός
13.12.19 , 23:58 Τουρκία: Κοντά σε συμφωνία με Ρωσία για πυραύλους-Απομακρύνεται από το ΝΑΤΟ
13.12.19 , 23:57 Άντζελα Γκερέκου: Θεατρική βραδιά για μαμά και κόρη!
13.12.19 , 23:56 Κασιμάτη στο Star για τους αστυνομικούς: «Ουδέποτε τους έβρισα»
13.12.19 , 23:37 Μπόρις Τζόνσον: Θεωρεί το Πήλιο τη δεύτερη πατρίδα του!
13.12.19 , 23:17 Μαρτάκης - Καραλής: Backstage video από τις πρόβες λίγο πριν την πρεμιέρα!
13.12.19 , 23:17 Υπόθεση διγαμίας: Είχε κάνει θρησκευτικό γάμο και σύμφωνο συμβίωσης με άλλη
13.12.19 , 23:13 Μόνο στο Star: Ελεύθερος ο παππούς της 12χρονης στη Μάνη
13.12.19 , 23:05 Τουρκικό ΥΠΕΞ: «Αναρμόδια η ΕΕ για θαλάσσιες ζώνες και σύμφωνο με τη Λιβύη»
13.12.19 , 22:57 Π. Ψυχικό: Ηθοποιός βρέθηκε νεκρός στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου του
13.12.19 , 22:44 GNTM: Το νέο μήνυμα όλο νόημα της Άννας στο Instagram!
13.12.19 , 22:28 Θεσσαλονίκη: Τον χτύπησαν με φτυάρι στο κεφάλι για να τον ληστέψουν
13.12.19 , 22:26 Γενοκτονία Αρμενίων: Διαμαρτύρεται η Άγκυρα στον πρεσβευτή των ΗΠΑ
13.12.19 , 22:22 Ο Ερντογάν «τρομοκρατεί» τον Μπορίσοφ- Τον απειλεί με το προσφυγικό
13.12.19 , 00:07 GNTM: «Κατέρρευσε» στο άκουσμα της αποχώρησής της!
10.12.19 , 23:41 GNTM: Αποχώρησε ένα από τα φαβορί-Μεγάλη ανατροπή!
11.12.19 , 13:29 GNTM – Ίλντα: Τι συνέβη με Άννα & Κάτια στην αποχώρησή της και την ενόχλησε
12.12.19 , 23:37 Η ατάκα της Μαρίας στους κριτές για την παραμονή της στο GNTM!
11.12.19 , 22:50 Ελένη Μενεγάκη-Γιάννης Λάτσιος: Πάνω από όλα η μόρφωση των παιδιών τους!
10.12.19 , 09:27 GNTM - Trailer Τρίτης: Στην μπουλντόζα με... 12ποντα!
10.12.19 , 23:38 GNTM: Γύρισε μπούμερανγκ το disadvantage και πήρε την καλύτερη φωτογραφία!
12.12.19 , 09:10 Απόψε η Πανσέληνος της «Μεγάλης Νύχτας»: Η τελευταία της δεκαετίας
10.12.19 , 11:51 GNTM - Κέισι: Αποκαλύπτει το μυστικό που κρατά τόσο καιρό με την Κάτια
12.12.19 , 23:38 GNTM: Ποια πήρε την καλύτερη φωτογραφία!
12.12.19 , 15:12 GNTM Trailer Πέμπτης: Οι διαγωνιζόμενες γίνονται… Κοκκινοσκουφίτσες!
10.12.19 , 13:54 Σε αναπηρικό αμαξίδιο η Σταρ Ελλάς 2019 - Τη χτύπησε η Μις Αυστραλία!
11.12.19 , 12:22 GNTM: Η πρώτη ανάρτηση και η... μπηχτή της Κωνσταντίνας στο Instagram!
10.12.19 , 08:38 Κωνσταντίνα - Πόπη: Οι πρώτες δηλώσεις μετά την αποχώρησή τους απ' το GNTM
12.12.19 , 09:54 Χριστούγεννα: Πότε θα πληρωθούν ΚΕΑ, επίδομα ενοικίου και παιδιού
Back to Top