ΜΟΝΟ στην Ελλάδα: Μας ΛΙΩΝΟΥΝ στους φόρους και ΜΕΓΑΛΩΝΟΥΝ το Δημόσιο!

Οι νέοι φορείς και οι νέες γραμματείες που ιδρύονται

Φαίνεται ότι το τρίτο Μνημόνιο δεν είναι βαρύ και ασήκωτο για όλους!
Διότι, μπορεί να έρχεται μια πρωτοφανής φοροκαταιγίδα για τους Έλληνες φορολογούμενους ωστόσο το «τέρας» του Δημοσίου όχι απλά δεν μειώνεται, αλλά αυξάνεται αφού η κυβέρνηση προβλέπει στο πολυνομοσχέδιο την ίδρυση νέων φορέων, θεσμών και γραμματειών! Τουτέστιν… και μεγαλύτερο κόστος και μεγαλύτερη γραφειοκρατία!
Ειδικότερα, οι νέοι φορείς και θεσμοί, όπως τους κωδικοποίησε η ΕΣΕΕ:
1. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
Καταργείται η θέση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων και η Γενική Γραμματεία μετατρέπεται σε Ανεξάρτητη Αρχή, η οποία θα υπόκειται σε κοινοβουλευτικό έλεγχο και θα έχει το δικαίωμα να δημιουργεί αποκεντρωμένες υπηρεσίες. Διοικείται από το Συμβούλιο Διοίκησης και τον Διοικητή. Το Συμβούλιο είναι πενταμελές, αποτελούμενο από τον Πρόεδρο και 4 ακόμη τακτικά μέλη, τα οποία δεν είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Διοίκησης συμμετέχει ο Διοικητής της Αρχής ως εκ της ιδιότητάς του, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Η επιλογή του Διοικητή γίνεται με ανοικτό διαγωνισμό.
2. Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΚΥΣΔΙΧ)
Συνιστάται Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ.), το οποίο αποτελείται από τους Υπουργούς Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών.
3. Συντονιστική Επιτροπή Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους
Συνιστάται Συντονιστική Επιτροπή για τη Διαχείριση του Ιδιωτικού Χρέους. Μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής είναι:
α) Ο Τομεακός Γραμματέ��ς Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού,
β) ο Διοικητικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης
γ) ο Διοικητικός Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας
δ) ο Τομεακός Γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών.
4.Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ)
Συνιστάται Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.), η οποία είναι αυτοτελής δημόσια υπηρεσία, υπαγόμενη στο ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ. Έδρα της είναι η Αθήνα, η οποία μπορεί να μεταβληθεί με απόφαση του ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ.
5.Κέντρα Ενημέρωσης-Υποστήριξης Δανειοληπτών (ΚΕΥΔ)
Δημιουργούνται τα Κέντρα Ενημέρωσης – Υποστήριξης Δανειοληπτών (ΚΕΥΔ). Επιχειρησιακός στόχος των ΚΕΥΔ είναι η ενημέρωση και η υποστήριξη φυσικών και νομικών προσώπων (νοικοκυριών και μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων), με την παροχή οικονομικών και νομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών για ζητήματα σύναψης δανείων, διαχείρισης ενήμερων ή ληξιπρόθεσμων οφειλών έναντι πιστωτικών, χρηματοδοτικών ιδρυμάτων και εταιριών του ν. 4354/2015, καθώς και εν γένει για θέματα χρηματοοικονομικής διαχείρισης.
6.Δημόσια Αρχή Λιμένων (ΔΑΛ)
Ιδρύεται Δημόσια Αρχή Λιμένων (Δ.Α.Λ), ως αποκεντρωμένη, αυτοτελής και ανεξάρτητη υπηρεσιακή μονάδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια. Στο Συμβούλιο διοίκησης της Αρχής συμμετέχει και ένας (1) εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος , ο οποίος ορίζεται από τη Διοικητική της Επιτροπή, με το νόμιμο αναπληρωτή του. Παράλληλα, ιδρύεται Περιφερειακό Γραφείο Δ.Α.Λ Πειραιά. Η Δ.Α.Λ Πειραιά ασκεί όλες τις εξουσίες, αρμοδιότητες και ευχέρειες, που περιέρχονται ειδικά στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δυνάμει του νόμου που κυρώνει τη Σύμβαση Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.» (ΟΛΠ Α.Ε.), εφόσον αυτή δεν απονέμεται με άλλη διάταξη νόμου ή απόφαση του Υπουργού αυτού σε άλλον φορέα.
7. Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής
Συνιστάται Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής, της οποίας προΐσταται Γενικός Γραμματέας. Η Γενική Γραμματεία αποτελεί αυτοτελή δημόσια υπηρεσία, υπάγεται απευθείας στον Πρωθυπουργό και έχει ως αποστολή κυρίως τον σχεδιασμό και την κατάρτιση της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής (ΕΨΣ).
8. Ελληνική Εταιρία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε
Δημιουργείται η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙ��ΥΣΙΑΣ Α.Ε.». Η εταιρεία συνεισφέρει πόρους για την υλοποίηση της επενδυτικής πολιτικής της χώρας και για την πραγματοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ενίσχυση της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και επίσης συμβάλει στην απομείωση των οικονομικών υποχρεώσεων της χώρας.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Star.gr Application Κατεβάστε την εφαρμογή του star.gr, για να μπορείτε να διαβάζετε τα αγαπημένα σας άρθρα και εκτός δικτύου.
Back to Top