ΕΚΛΟΓΕΣ 2015: Δείτε πόση άδεια δικαιούνται ιδιωτικοί και δημόσιοι υπάλληλοι

Πριν φύγετε για το χωριό μάθετε τα πάντα ΕΔΩ

​Η αντίστροφη μέτρηση για την κρίσιμη εκλογική μάχη ξεκίνησε! Δέ��α μέρες μόνο μείνανε για τις εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου και όσο οι πολιτικοί αρχηγοί και οι υποψήφιοι "οργώνουν" την Ελλάδα, εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα και δημόσιοι υπάλληλοι με το ημερολόγιο στα χέρια σχεδιάζουν... κάλπη και απόδραση, ψάχνοντας τις μέρες άδειες που δικαιούνται!

Μην ψάχνετε… άλλο, τo star.gr είναι εδώ για σας κάνει την ζωή πιο εύκολη!

Οι ψηφοφόροι, οι οποίοι πρόκειται να μετακινηθούν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους, προκειμένου να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στις εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου 2015, δικαιούνται έως και ...τρεις ημέρες εκλογική άδεια, μετ’ αποδοχών.
Ο αριθμός των ημερών απουσίας εξαρτάται από την... απόσταση, το μέσο μετακίνησης, αλλά και το καθεστώς εργασίας του εργαζομένου και κυμαίνεται μεταξύ μιας και τριών εργάσιμων ημερών.
Ο αριθμός των ημερών αδείας απουσίας που χορηγείται καλύπτει τον απολύτως αναγκαίο χρόνο για τη μετάβαση των εργαζομένων στον τόπο άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος και την επιστροφή τους από αυτόν και καθορίζεται ανάλογα με τον αριθμό ημερών απασχόλησης.
Έτσ��, για τους εργαζομένους με εξαήμερη εβδομαδιαία εργασία προβλέπονται τα εξής:
α) Σε όσους μετακινηθούν σε απόσταση 100-200 χιλιομέτρων χορηγείται άδεια μιας εργάσιμης ημέρας.
β) Σε όσους μετακινηθούν σε απόσταση 201-400 χιλιομέτρων χορηγείται άδεια δύο εργασίμων ημερών.
γ) Σε όσους μετακινηθούν σε απόσταση 401 χιλιομέτρων και άνω χορηγείται άδεια τριών εργασίμων ημερών, εφόσον κινηθούν εξ ολοκλήρου οδικώς, με βάση υπεύθυνη δήλωσή τους.
δ) Σε όσους μετακινηθούν σε νησιά, για τα οποία δεν υπάρχει οδική πρόσβαση, ο αριθμός των ημερών αδείας που χορηγείται θα εξετάζεται κατά περίπτωση, ανάλογα με την απόσταση και τις ειδικές συνθήκες μετακίνησης, χωρίς ωστόσο η άδεια στ��ς περιπτώσεις αυτές να υπερβαίνει τις τρεις ημέρες.
Για τους εργαζομένους με καθεστώς πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας, αντίστοιχα, προβλέπονται:

α) Σε όσους μετακινηθούν σε απόσταση 200-400 χιλιομέτρων χορηγείται άδεια μιας εργάσιμης ημέρας.

β) Σε όσους μετακινηθούν σε απόσταση 401 χιλιομέτρων και άνω χορηγείται άδεια δύο εργασίμων ημερών, εφόσον κινηθούν εξ ολοκλήρου οδικώς, με βάση υπεύθυνη δήλωσή τους.

γ) Σε όσους μετακινηθούν σε νησιά, για τα οποία δεν υπάρχει οδική πρόσβαση, ο αριθμός των ημερών αδείας που χορηγούνται θα εξετάζεται κατά περίπτωση, ανάλογα με την απόσταση και τις ειδικές συνθήκες μετακίνησης, χωρίς ωστόσο η άδεια στις περιπτώσεις αυτές να υπερβαίνει τις τρεις εργάσιμες ημέρες.
Για την περίπτωση των μισθωτών, που η Κυριακή 20η Σεπτεμβρίου 2015 είναι εργάσιμη ημέρα, αυτή θεωρείται ημέρα ...ειδικής αδείας απουσίας με αποδοχές, πέραν αυτών που ορίζονται παραπάνω.
Η χορηγούμενη άδεια δεν συμψηφίζεται με την ετήσια άδεια μετ’ αποδοχών
Και για τους δημοσίους υπαλλήλους η εκλογική άδεια εξαρτάται από την χιλιομετρική απόσταση.
Στους τακτικούς υπαλλήλους του δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, χορηγείται ειδική άδεια απουσίας για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος. Ο χρόνος της άδειας αυτής δεν συνυπολογίζεται στο χρόνο της κανονικής άδειας που δικαιούνται οι υπάλληλοι αυτοί, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.
Ειδικότερα, για τη μετάβαση στον τόπο άσκησης του εκλογικού δικαιώματος θα χορηγηθεί ειδική άδεια ως εξής:
1.Για το��ς υπαλλήλους για τους οποίους δεν εφαρμόζεται πενθήμερη εβδομάδα εργασίας:
α. Όσοι μετακινηθούν για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος σε απόσταση 100 - 200 χιλιομέτρων θα λάβουν άδεια μιας (1) εργάσιμης ημέρας.
β. Όσοι μετακινηθούν σε απόσταση 201 - 400 χιλιομέτρων θα λάβουν άδεια δύο (2) εργασίμων ημερών.
γ. Όσοι μετακινηθούν σε απόσταση 401 χιλιομέτρων και πάνω θα λάβουν άδεια τριών (3) εργασίμων ημερών, εφόσον κινηθούν εξ ολοκλήρου οδικώς, με βάση την υπεύθυνη δήλωσή τους.
δ. Όσοι μετακινηθούν σε νησιά, για τα οποία δεν υπάρχει οδική πρόσβαση, ο αριθμός των ημερών αδείας που θα λάβουν θα εξετάζεται κατά περίπτωση, ανάλογα με την απόσταση και τις ειδικές συνθήκες μετακίνησης, χωρίς ωστόσο η άδεια αυτή να υπερβαίνει τις τρεις (3) εργάσιμες ημέρες.
2.Για τους υπαλλήλους για τους οποίους εφαρμόζεται πενθήμερη εβδομάδα εργασίας:

- Όσοι μετακινηθούν για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος σε απόσταση 200 - 400 χιλιομέτρων θα λάβουν άδεια μιας (1) εργάσιμης ημέρας.

- Όσοι μετακινηθούν σε απόσταση 401 χιλιομέτρων και πάνω θα λάβουν άδεια δύο (2) εργασίμων ημερών, εφόσον κινηθούν εξ ολοκλήρου οδικώς, με βάση την υπεύθυνη δήλωσή τους.

- Όσοι μετακινηθούν σε νησιά, για τα οποία δεν υπάρχει οδική πρόσβαση, ο αριθμός των ημερών αδείας που θα λάβουν θα εξετάζεται κατά περίπτωση, ανάλογα με την απόσταση και τις ειδικές συνθήκες μετακίνησης, χωρίς ωστόσο η άδεια αυτή να υπερβαίνει τις τρεις (3) εργάσιμες ημέρες.
Με την ίδια διαδικασία και προϋποθέσεις είναι δυνατό να χορηγείται ειδική άδεια απουσίας με αποδοχές στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και στο προσωπικό των υπόλοιπων νομικών προσώπων του δημοσίου τομέα οποιασδήποτε κατηγορίας, κλάδου και σχέσης εργασίας.
Υπουργ��ία και οι λοιποί φορείς που έχουν υπηρεσίες στο εξωτερικό υποχρεούνται να δώσουν τις απαραίτητες οδηγίες για τη διευκόλυνση των υπαλλήλων που ψηφίζουν στην Ελλάδα και επιθυμούν να έλθουν για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, με τη χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας, που να καλύπτει τον απολύτως αναγκαίο χρόνο για τη μετάβασή τους στον τόπο άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος και την επιστροφή τους στην Υπηρεσία τους.
Οι υπάλληλοι που θα κάνουν χρήση της εν λόγω ειδικής εκλογικής άδειας υποχρεούνται, όπως προσκομίσουν στην οικεία υπηρεσία Διοικητικού -Προσωπικού του φορέα όπου υπηρετούν, βεβαίωση αρμοδίου οργάνου, από την οποία θα προκύπτει ρητώς η συμμετοχή τους στις εκλογές.
Σε υπηρεσίες στις οποίες λόγω της αποστολής και λειτουργίας τους θα υπάρξουν τυχόν ιδιαίτερες δυσχέρειες στην εξυπηρέτηση επειγουσών αναγκών του κοινωνικού συνόλου (π.χ. νοσηλευτικά ιδρύματα, λιμένες, τελωνειακοί σταθμοί κλπ) η χρήση της ευχέρειας αυτής θα πρέπει να γίνεται με απόλυτη φειδώ, όσον αφορά τον αριθμό των ημερών άδειας.
Η παρούσα εγκύκλιος είναι καταχωρισμένη και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (www.ydmed.gov.gr), στην ενότητα «Υπηρεσιακές ανακοινώσεις».
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Star.gr Application Κατεβάστε την εφαρμογή του star.gr, για να μπορείτε να διαβάζετε τα αγαπημένα σας άρθρα και εκτός δικτύου.
Back to Top