Τρεχάτε: Άνοιξαν 44 θέσεις στην Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Κομισιόν!

Σε 2 δόσεις οι προκηρύξεις - Πότε θα κάνετε αίτηση & ποιες ειδικότητες αφορούν

Νέα προκήρυξη για πλήρωση σαράντα τεσσάρων (44) θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων τον Οκτώβριο και το Νοέμβριο του 2013, εξέδωσε η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Όσον αφορά στην 25η Οκτωβρίου 2013, προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις:

• Μία θέση στο Σώμα Συβούλων Ευρωπαϊκής Πολιτικής (BEPA.EGE)
• Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογίας (CNECT.C.4)
• Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (COMP.C.1)
• Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (COMP.D.6)
• Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (COMP.E.3)
• Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (ECFIN.C.1)
• Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (ECFIN.E.4)
• Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανθρωπιστικής Βοήθειας (ECHO.A.4)
• Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανθρωπιστικής Βοήθειας (ECHO.B.1)
• Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης (EMPL.E.3.)
• Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας (ENTR.A.1)
• Mία θ��ση στη Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας (ENTR.F.5)
• Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας (ENTR.H.3)
• Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία Eurostat (ESTAT.B.3)
• Μία θέση στo Κοινό Κέντρο Ερευνών (JRC.H.3)
• Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς και Υπηρεσιών (MARKT.Ο.2.)
• Mια θέση στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς και Υπηρεσιών (MARKT.F.2.)
• Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς και Υπηρεσιών (MARKT.G.1.)
• Δύο θέσεις (2) στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς και Υπηρεσιών (MARKT.Η.4.)
• Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση Κινητικότητας και Μεταφορών (MOVE.E.3)
• Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής (REGIO.F.1)
• Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής (REGIO.H.1)
• Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας (RTD.B.3)
• Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας (RTD.B.5)
• Μία θέση στη Γενική Γραμματεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (SG.C.3)
• Μία θέση στη Γενική Γραμματεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (SG.D.3)
• Μία θέση στη Γενική Γραμματεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (SG.F.1)

Όσον αφορά στην 25η Νοεμβρίου 2013 προκηρύσσονται οι ακόλουθες θέσεις:

• Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση Δράσης για το Κλίμα (CLIMA.A.2)
• Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση Δράσης για το Κλίμα (CLIMA.B.3)
• Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (COMP.B.3)
• Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης (EMPL.A.3.)
• Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας (ENER.C.1.)
• Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ε��έργειας (ENER.D.3.)
• Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας (ENTR.F.4)
• Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας (ENTR.G.4)
• Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία Eurostat (ESTAT.C.2)
• Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία Eurostat (ESTAT.E.2)
• Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Θαλασσίων Υποθέσεων και Αλιείας (MARE.A.3)
• Mια θέση στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς και Υπηρεσιών (MARKT.G.4.)
• Mια θέση στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας (RTD.A.4)
• Mια θέση στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας (RTD.C.1)
• Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Υγείας και Καταναλωτών (SANCO.G.4.)
• Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης (TAXUD.B.2)
• Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου (TRADE.G.2.)

Οι εθνικοί εμπειρογνώμονες κατά κανόνα αποσπώνται από τις δημόσιες υπηρεσίες των κρατών μελών της ΕΕ, και ως εκ τούτου στη συντριπτική τους πλειονότητα είναι δημόσιοι υπάλληλοι σε κρατικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο. Εκτός από τους δημόσιους υπαλλήλους, μπορούν επίσης να αποσπαστούν στην Επιτροπή και εμπειρογνώμονες από διεθνείς οργανισμούς, από πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα καθώς και από οργανισμούς που υπάγονται στον δημόσιο τομέα, ειδικότερα όταν οι δεξιότητες και οι γνώσεις που διαθέτουν αυτοί είναι απαραίτητες.

Οι ενδιαφερόμενοι, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Επιτροπής και του Συμβουλίου της Ε.Ε. περί Εθνικών Εμπειρογνωμόνων, οφείλουν να υποβάλουν την αίτησή τους αποκλειστικά μέσω των Μονίμων Αντιπροσωπειών των κρατών-μελών, βάσει του ειδικού εντύπου (European CV), αφού το μετατρέψουν κατά προτίμηση σε αρχείο word ή pdf, και το οποίο μπορούν να βρουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση, στην αγγλική, γαλλική ή γερμανική γλώσσα: http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποστείλουν τις αιτήσεις τους, αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Μόνιμης Αντιπροσωπείας: admin@rp-grece.be (υπόψη κυρίας Μιχελογιαννάκη).

Οι αιτήσεις πρέπει να διαβιβαστούν στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη της σχετικής προθεσμίας, προκειμένου να είναι δυνατή η συμπλήρωση ή η διόρθωσή τους, σε περιπ��ώσεις που τούτο απαιτείται, καθώς και η εμπρόθεσμη προώθησή τους στις αντίστοιχες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα λοιπά στοιχεία του φακέλου υποψηφιότητας μπορούν να αποστέλλονται, σε μεταγενέστερο στάδιο της διαδικασίας επιλογής, ταχυδρομικώς.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Star.gr Application Κατεβάστε την εφαρμογή του star.gr, για να μπορείτε να διαβάζετε τα αγαπημένα σας άρθρα και εκτός δικτύου.
Back to Top