Προκήρυξη για τις έρευνες υδρογονανθράκων στην Δ.Ελλάδα - Ποια τα κριτήρια για ενδιαφερόμενους

Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της ΕΕ

Προκήρυξη για τις έρευνες υδρογονανθράκων στην Δ.Ελλάδα - Ποια τα κριτήρια για ενδιαφερόμενους

​Προκηρύχθηκε ο πρώτος μεγάλος διαγωνισμός για την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στη χερσαία Δυτική Ελλάδα.

Η επίσημη δημοσίευση στην εφημερίδα της ΕΕ (Gazette), περιλαμβάνει τις τρεις περιοχές. Πρόκειται για τις: Άρτα – Πρέβεζα, Αιτωλοακαρνανία και ΒΔ Πελοπόννησο, για τις οποίες η ιταλική εταιρεία Enel είχε καταθέσει επίσημη πρόταση στις 14 Απριλίου 2014.

Μέσω της προκήρυξης η ελληνική κυβέρνηση προσκαλεί και άλλους τυχόν ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στη διαδικασία υποβολής προσφορών για τις τρεις περιοχές.

Ως καταληκτική προθεσμία υποβολής των προσφορών ορίζεται η Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με την προκήρυξη, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να τηρούν τα παρακάτω κριτήρια:

-Οικονομική βιωσιμότητα του αιτούντος να διεξάγει έρευνα και εκμε��άλλευση υδρογονανθράκων στις περιοχές ενδιαφέροντος

-Αποδεδειγμένη τεχνική ικανότητα και εμπειρογνωμοσύνη του αιτούντος.

-Αποδεδειγμένη εμπειρία του εντολοδόχου στην εκτέλεση εργασιών έρευνας, ανάπτυξης, παραγωγής (εκμετάλλευσης) υδρογονανθράκων, ειδικά σε θαλάσσιες περιοχές μεγάλου και εξαιρετικά μεγάλου βάθους.

-Ποιότητα του υποβληθέντος προγράμματος και του χρονοδιαγράμματος εργασιών για την αξιολόγηση του πλήρους δυναμικού της περιοχής για την οποία κατατίθεται η αίτηση.

-Κατανόηση από τον αιτούντα του γεωλογικού περιβάλλοντος της γεωγραφικής περιοχής και ο τρόπος με τον οποίο ο επιλεγείς αιτών προτείνει τη διεξαγωγή αποτελεσματικής και ασφαλού�� έρευνας υδρογονανθράκων.

-Εμπειρία στην όρυξη γεωτρήσεων υπό την παρουσία υδρόθειου.

-Ικανότητα περιβαλλοντικής διαχείρισης προς συμμόρφωση με κανονιστικές απαιτήσεις και προς επίτευξη της μέγιστης δυνατής περιβαλλοντικής επίδοσης, καθώς και εμπειρία στην εκτέλεση εργασιών σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές και στη διατήρηση υψηλού επιπέδου ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος σε περιοχές όπου ο τουρισμός είναι ανεπτυγμένος και μεγάλης οικονομικής σημασίας.

-Έμφαση θα δοθεί σε κάθε έλλειψη αποτελεσματικότητας και υπευθυνότητας ή σε περιπτώσεις μη εκπλήρωσης που έχει τυχόν επιδείξει ο αιτών ως προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από προηγούμενες παραχωρήσεις σε αυτόν.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Back to Top