Μέχρι τις 28/3 πρέπει να στείλουν οι εργοδότες τις βεβαιώσεις αποδοχών στη ΓΓΠΣ

Πρόστιμα για όσους δεν τις στείλουν εγκαίρως ή στείλουν λανθασμένα στοιχεία

Μέχρι την 28η Μαρτίου θα πρέπει οι υπόχρεοι να προβούν στην ηλεκτρονική υποβολή των βεβαιώσεων που αφορούν στις αποδοχές των μισθωτών και τους παρακρατούμενους φόρους. Συγκεκριμένα οι επιτηδευματίες και οι επιχειρήσεις θα πρέπει να υποβάλλουν τις βεβαιώσεις αποδοχών μισθωτών υπηρεσιών ή συντάξεων ή αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα ή εισοδήματα από εμπορικές επιχειρήσεις, με ηλεκτρονικό τρόπο στην ΓΓΠΣ.

Οι υπόχρεοι θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί κατά την υποβολή των παραπάνω βεβαιώσεων, καθώς με τα στοιχεία που θα αποσταλούν στην Γ.Γ.Π.Σ., θα προσυμπληρωθούν οι ανάλογοι κωδικοί στις δηλώσεις χωρίς την δυνατότητα επεξεργασίας από τους φορολογούμενους.

Οι φορολογούμενοι θα μπορούν μόνο να δηλώσουν τυχόν διαφορές σε διαφορετικούς κωδικούς και ταυτόχρονα θα πρέπει να δηλώσουν και από που προέρχεται η διαφορά αυτή.

Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα αφενός την στοχοποίηση των συγκεκριμένων φορολογούμενων για περαιτέρω έλεγχο των δηλώσεών τους από την Δ.Ο.Υ., αφετέρου το ενδεχόμενο προστίμου προς την επιχείρηση που δεν έστειλε ή έστειλε λανθασμένη βεβαίωση.Οι υπόχρεοι λοιπόν (επιχειρήσεις, επιτηδευματίες κ.λπ) που δεν θα στείλουν τις βεβαιώσεις ή θα στείλουν λανθασμένες, κινδυνεύ��υν με τα πρόστιμα του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών, όπως αυτά θα διαμορφωθούν με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο.

Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Back to Top