Οκτώ προτάσεις για την επιχειρηματικότητα από τον ΣΕΒ σε Μητσοτάκη- Χατζηδάκη

Ποιες μεταρρυθμίσεις εισηγείται στην κυβέρνηση

Οκτώ προτάσεις για την επιχειρηματικότητα από τον ΣΕΒ σε Μητσοτάκη- Χατζηδάκη

Μια Νέα Μεταρρυθμιστική Στρατηγική εισηγείται ο ΣΕΒ στην κυβέρνηση προκειμένου να στηριχθεί η επιχειρηματικότητα. Πρόκειται για ένα μεταρρυθμιστικό σχέδιο βασισμένο σε οκτώ άξονες, οι οποίοι μπορεί να πάρουν τη μορφή projects που θα ενταχθούν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμισης της Δημόσιας Διοίκησης και στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας 2014 – 2020.

Το σχέδιο παρουσιάστηκε σε συνάντηση του επιτελείου του ΣΕΒ με τους Κυριάκο Μητσοτάκη και Κωστή Χατζηδάκη. Σε αυτήν παρουσιάστηκε η πρώτη ετήσια έκθεση για την κατάσταση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος που εκπόνησε το Παρατηρητήριο Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος του ΣΕΒ.

Οι προτάσεις του ΣΕΒ αφορούν τα εξής:

1. Επικέντρωση των πόρων της Δημόσιας Διοίκησης (κοινοτικών και εθνικών) στη ριζική μεταρρύθμιση πέντε επιλεγμένων λειτουργικών τομέων υποστήριξης και εξυπηρέτησης των επιχειρήσεων: Αδειοδότηση, Χωροταξία, Φορολογία, Ταχύτητα Απονομής Δικαιοσύνης, Συστήματα Κρατικού Ελέγχου και Εποπτείας.

2. Αξιολόγηση και επαναπροσδιορισμός (όπου απαιτείται) των αρμοδιοτήτων και των σχέσεων μεταξύ των επιπέδων διακυβέρνησης για τους παραπάνω τομείς, με βάση την αρχή της επικουρικότητας και τη βελτίωση της διαλειτου��γικότητας των συστημάτων τους.

3. Ριζική αναδιοργάνωση του μοντέλου παροχής δημόσιων υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις, μέσω της αξιοποίησης της εξωτερικής ανάθεσης (outsourcing) για την παροχή υπηρεσιών και προμηθειών στον δημόσιο τομέα, με σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο σύναψης συμβάσεων και δεσμευτικά πρωτόκολλα παροχής των υπηρεσιών και διασφάλισης του περιεχομένου της συνεργασίας.

4. Αναδιοργάνωση του συστήματος Δημόσιων Διαβουλεύσεων μεταξύ δημόσιας διοίκησης και επιχειρηματικής κοινότητας. Προσαρμογή της διαβούλευσης ανάλογα με το αντικείμενο της νομοθέτησης, τις απαιτήσεις σε γνώση και εξειδίκευση, το μέγεθος των επιπτώσεων κ.λπ. και ανάδειξη της στοχευμένης διαβούλευσης σε βασικό προσδιοριστικό παράγοντα της νομοθέτησης.

5. Εγκαθίδρυση νέου συστήματος και διαδικασιών για την έγκυρη ανάλυση των επιπτώσεων (impact assessment) στην ανταγωνιστικότητα και τον ανταγωνισμό των βασικών μέτρων που λαμβάνονται με νομοθετήματα ή διοικητικές πράξεις (ex ante & ex post).

6. Επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό της Δημόσιας Διοίκησης με έμφαση στην ανάπτυξη διευθυντικών στελεχών, με εξειδίκευση σε θέματα επιχειρηματικότητας, ανταγωνιστικότητας, διεθνών αγορών, επενδύσεων, καινοτομίας καθώς και σε θέματα που άπτονται βασικών παραγωγικών τομέων της οικονομίας όπως η ενέργεια, τα τρόφιμα, οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών κ.λπ., σε συνεργασία με την επιχειρηματική κοινότητα.

Κρίσιμα μέσα για την επιτυχία του Επιχειρησιακού Σχεδίου είναι:

7. Δημιουργία αυτοτελούς επιτελικού μηχανισμού για την τεχνοκρατική υποστήριξη του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης, με τη συμμετοχή της επιχειρηματικής κοινότητας, ο οποίος θα έχει σημαντικές δικαιοδοτικές αρμοδιότητες για την τεχνική υποστήριξη των μεταρρυθμίσεων και την παρακολούθηση της υλοποίησης του ανωτέρω Σχεδίου Εφαρμογής. Επιλογή Συμβούλων Αξιολόγησης στους παραπάνω τομείς, από χώρες με σύγχρονα συστήματα διοίκησης, με αναφορά στον πρωθυπουργό.

8. Ευρύ επικοινωνιακό πρόγραμμα για την προστιθέμενη αξία της διασφάλισης φιλικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος στη χώρα μας στη βάση διεθνών benchmarking.

Σύμφωνα με τον ΣΕΒ, βασική προϋπόθεση για τη μεταρρύθμιση του ��πιχειρηματικού περιβάλλοντος στους άξονες που προαναφέρθηκαν είναι η ουσιαστική συμμετοχή της επιχειρηματικής κοινότητας η οποία υφίσταται τις επιπτώσεις των εμποδίων, που γνωρίζει και μπορεί να αξιολογήσει τις επιπτώσεις τους, ενδιαφέρεται δε για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος, εξίσου με το κράτος, ιδίως σε ό,τι αφορά ρυθμίσεις που δημιουργούν στρεβλώσεις στην αγορά και διευκολύνουν τον αθέμιτο ανταγωνισμό.


«Πολλές από τις προτάσεις που υιοθετεί ο ΣΕΒ στην πρώτη ετήσια έκθεση επιχειρηματικού περιβάλλοντος, που μας παρέδωσε σήμερα, θα βρουν τη θέση τους στο νέο επιχειρησιακό πρόγραμμα (2014-2020) του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης» δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την παρουσίαση της πρώτης έκθεσης του ΣΕΒ, για την κατάσταση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος της χώρας, από τον πρόεδρο του ΣΕΒ, Δημήτρη Δασκαλόπουλο, και με την παρουσία του υπουργού Ανάπτυξης, Κωστή Χατζηδάκη.

«Η προσπάθεια να βγούμε από τον λαβύρινθο της γραφειοκρατίας δεν είναι εύκολη, αλλά έχουμε μόνο μία επιλογή: να πετύχουμε» δήλωσε από την πλευρά του ο Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος πρόσθεσε: «Έχουμε υιοθετήσει, το τελευταίο διάστημα, μία σειρά από μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες που τείνουν σε μια μικρότερη παρέμβαση του κράτους, σε μία απελευθέρωση των αγορών. Τελευταίο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η πρωτοβουλία που παρουσίασε ο ίδιος ο πρωθυπουργός, ο νόμος - πλαίσιο για την απλούστευση των αδει��δοτήσεων. Μια παρέμβαση σφαιρική, συνολική, που αφορά σε κάθε τύπο αδειοδότησης και σε κάθε τύπο επιχείρησης».

Στην παρουσίαση παρευρέθηκε και η υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Εύης Χριστοφιλοπούλου.


Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Back to Top