Ελέγχουν τα πάντα: Περιουσιακά στοιχεία, δάνεια, πιστωτικές κάρτες, αυτοκίνητα…!

«Ξεσκονίζουν» 354 μεγαλοκαταθέτες του εξωτερικού

Στο μικροσκόπιο του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου θα βρεθούν 354 φορολογούμενοι οι οποίοι την περίοδο 2009 -2011 μετέφεραν μεγάλου ύψους καταθέσεις στο εξωτερικό.

Αν και πρόκειται για το 0,65% των 54.000 φορολογουμένων που έβγαλαν ποσά εκτός Ελλάδας την επίμαχη περίοδο ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Χάρης Θεοχάρης διευκρίνισε πως τα ποσά των υποθέσεων αυτών αφορούν στο 10% των χρημάτων που μεταφέρθηκαν σε τράπεζες του εξωτερικού.

Ο κ. Θεοχάρης τόνισε επίσης ότι μετά τον έλεγχο των περιπτώσεων αυτών θα ακολουθήσει και ο έλεγχος των υπολοίπων περιπτώσεων. Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων θα ελέγξει τους εν λόγω φορολογουμένους με τις νέες έμμεσες τ��χνικές ελέγχου.

Οι ελεγκτές του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου θα εξετάσουν στοιχεία που αφορούν στις δαπάνες για την πληρωμή λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος, ύδρευσης και τηλεφώνων, έξοδα διαβίωσης, δαπάνες για ταξίδια, δαπάνες επισκευής και συντήρησης ακινήτων και οχημάτων, δαπάνες για την εξόφληση δόσεων δανείων, έξοδα που πραγματοποιούνται με την καταβολή μετρητών ή μέσω πιστωτικών καρτών αλλά και το ύψος των καταθέσεων στις τράπεζες.

Ακόμη, η Εφορία θα εξετάσει τα έσοδα (φορολογητέα και μη), τις αγορές και δαπάνες (επαγγελματικές, ατομικές και οικογενειακές) και τις αυξήσεις και μειώσεις των περιουσιακών στοιχείων και των επαγγελματικών, ατομικών και οικογενειακών υποχρεώσεων του ελεγχόμενου, δημιουργώντας ισοζύγιο για τις πηγές και τις αναλώσεις κεφαλαίων.

Η διαφορά που θα προκύψει θα θεωρείται μη δηλούμενο εισόδημα και εφόσον δεν αιτιολογείται θα υπόκειται σε φορολόγηση.

Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Back to Top