Ένας χρόνος μετά την πραγματοποίηση της πρώτης μετεγκατάστασης προσφύγων-Πολλά τα προβλήματα

Δείτε αναλυτικά τα στατιστικά στοιχεία

Ένας χρόνος μετά την πραγματοποίηση της πρώτης μετεγκατάστασης προσφύγων-Πολλά τα προβλήματα

​Ένας χρόνος συμπληρώθηκε από την πραγματοποίηση της πρώτης μετεγκατάστασης προσφύγων που ζήτησαν άσυλο, από την Ελλάδα στο Λουξεμβούργο.

Ένα χρόνο μετά, όπως αναφέρει το Δελτίο Τύπου της Υπηρεσίας Ασύλου, συνολικά 15.384 πρόσωπα, τα οποία έχουν υποστεί δίωξη στη χώρα καταγωγής τους και έκτοτε βρίσκονται σε συνθήκες προσωρινότητας και ανασφάλειας, έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης.

Εξ’ αυτών 5.511 έχουν ήδη μετεγκατασταθεί σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη, ενώ 7.961 υποθέσεις βρίσκονται σε αναμονή διάθεσης νέων θέσεων μετεγκατάστασης από τα μετέχοντα στο πρόγραμμα κράτη.

Επιπλέον, ολοκληρώθηκε η χαρτογράφηση και προτεραιοποίηση των ευάλωτων και ευπαθών περιπτώσεων, με έμφαση στην διασφάλιση του βέλτιστου συμφέροντος των παιδιών και ιδιαίτερα των ασυνόδευτων ανηλίκων.Παράλληλα, στο διάστημα της μέχρι τώρα εφαρμογής του, ο μηχανισμός μετεγκατάστασης προήγαγε την ουσιαστική συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων εθνικών αρχών, ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών και κρατών μελών, και συνέβαλε στην αποτύπωση των αναγκαίων διαδικασιών και δικλείδων ασφαλείας, για την ασφαλή μεταφορά των επωφελούμενων, όσο και για την εγγύηση της εθνικής ασφάλειας των ευρωπαϊκών κρατών μελών.

ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΠΟΛΛΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Αυτό που σημειώνεται, είναι πως ένα χρόνο μετά την πρώτη μετεγκατάσταση, παραμένουν σημαντικές οι δυσχέρειες στην υλοποίηση του προγράμματος, όπως ο ανεπαρκής αριθμός θέσεων υποδειχθεισών προς μετεγκατάσταση από τα ευρωπαϊκά κράτη, οι μη βάσιμα αιτιολογημένες απορρίψεις αιτημάτων μετεγκατάστασης και ο χαμηλός αριθμός αποδοχών των αιτημάτων για μετεγκατάσταση ασυνόδευτων αν��λίκων.

Επιτακτική παραμένει η ανάγκη επιτάχυνσης της διαδικασίας, καθώς παρά την επιχειρησιακή ετοιμότητα της Υπηρεσίας Ασύλου και τις επανειλημμένες προτροπές προς τα κράτη- μέλη για εντατικοποίηση των ρυθμών μετεγκατάστασης, βρισκόμαστε πολύ μακριά από την υλοποίηση του κοινού ευρωπαϊκού στόχου.

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

πινακας1.jpg
πινακας2.jpg
πινακας3.jpg
πινακας4.jpg
Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Back to Top