Με ένα ΚΛΙΚ στο αστυνομικό τμήμα! Δείτε τι υπηρεσίες θα παρέχει στους πολίτες

Τέλος το τρέξιμο και τα δικαιολογητικά

​Πιο εύκολη αναμένεται να κάνει τη ζωή των πολιτών το πρώτο ηλεκτρονικό αστυνομικό τμήμα που θα ανοίξει τις… πύλες του στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Όπως αναφέρει ο Ελεύθερος Τύπος με ένα κλικ οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να βγάλουν άδειες διαμονής, δελτία ταυτότητας, άδειες εργασίας, άδειες κατοχής όπλων, άδειες κυκλοφορίας, μοτοποδηλάτων, θα μπορούν να δηλώσουν κλοπές, να κάνουν αιτήσεις αντιγράφων, καταγγελίες και πολλές ακόμα ενέργειες.

Αρχικά, είχε σχεδιαστεί μέσω της Κοινωνίας της Πληροφορίας να παρασχεθούν περίπου 150 υπηρεσίες έως τα μέσα του 2016, αλλά τελικά ως τα τέλη Σεπτεμβρίου θα μπορέσουν να λειτουργήσουν περίπου 70.

Όπως σημειώνει μάλιστα το δημοσίευμα, οι υπόλοιπες 80 δράσεις είναι σε αναστολή γιατί δεν υπάρχει διαχειριστική αρχή στο υπουργείο Ανάπτυξης, προκειμένου να απορροφήσει το σχετικό πρόγραμμα ΕΣΠΑ και πάει χρονικά πίσω η λειτουργία τους. Η εταιρεία δε, έχει σταματήσει τις εργασίες λόγω διακοπής της χρηματοδότησης και περιμένει το πρόγραμμα γέφυρα για τη συνέχισή τους.

Αναλυτικά οι υπηρεσίες που θα παρέχονται από το πρώτο ηλεκτρονικό αστυνομικό τμήμα είναι οι εξής:

1. Άδεια Διαμονής Ενιαίου Τύπου (Α.Δ.Ε.Τ.) ομογενών από Αλβανία και μελών οικογενειών τους.
2. Δελτίο ταυτότητας αλλοδαπού, ομογενών από Τουρκία και ομογενών από Αλβανία αφιχθέντων πριν το έτος 1990.
3. Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενών (Ε.Δ.Τ.Ο.) από Αλβανία και μελών οικογενειών τους.
4. Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενών (Ε.Δ.Τ.Ο.) από χώρες της τέως Σοβιετικής Ένωσης.
5. Άδεια εργασίας προσωπικού Ιδιωτικής Επιχείρησης Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας.
6. Αναγγελία ασκήσεως επαγγέλματος αργυραμοιβών, παλαιοπωλών, ενεχυροδανειστών και ασχολουμένων με την αγοραπωλησία ή τήξη μεταχειρισμένων κοσμημάτων και κομψοτεχνημάτων από χρυσό και λοιπών τιμαλφών (νομικό πρόσωπο ή φυσικό πρόσωπο) .
7. Αναγγελία ασκήσεων επαγγέλματος κατασκευαστών κλειδιών-επισκευαστών κλειδαριών (νομικό πρόσωπο ή φυσικό πρόσωπο).
8. Άδεια κατοχής κυνηγετικού όπλου.
9. Άδεια κατοχής όπλων για την προστασία προσώπων, την ασφάλεια δημόσιων καταστημάτων, τραπεζών, μουσείων, μεταφοράς χρημάτων ή αξιών κτλ (νομικό πρόσωπο ή φυσικό πρόσωπο).
10. Άδεια κυκλοφορίας μοτοποδηλάτου.
11. Δηλώσεις κλοπής-Ανευρέσεις κλαπέντων οχημάτων.
12. Βεβαίωση εγγραφής για λόγους σπουδών.
13. Αίτηση χορήγησης αντιγράφων ηλεκτρονικού φακέλου αποστράτων.
14. Ερώτημα περί συνδρομής λόγων δημόσιας ή εθνικής ασφάλειας.
15. Έκδοση προσωρινής άδειας εισόδου στη χώρα για λόγους έκτακτης ανάγκης (π.χ. υγείας) και ανανέωσης υφιστάμενης προσωρινής άδειας.
16. Έκδοση άδειας εισόδου αλλοδαπών στην χώρα.
17. Έκδοση άδειας ασύλου και ανανέωση υφιστάμενης αδείας καθώς και όλες τις συναφείς άδεις πιστοποίησης ταυτότητας (id certification).
18. Υποβολή αίτησης διαγραφής από τα αρχεία ασφαλείας λόγω αμετάκλητης δικαστικής απόφασης αθώωσης.
19. Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) για ανήλικο τέκνο ομογενούς προερχόμενου από χώρες της τέως Σοβιετικής Ένωσης.
20. Εθελοντική προ-εγγραφή ηλεκτρονικής αναγνώρισης του πολίτη (electronic id preregistration) για συναλλαγές του με το δημόσιο αντικαθιστώντας υφιστάμενες χρονοβόρες και κοστοβόρες διαδικασίες.
21. Βεβαίωση εγγραφής πολιτών Ε.Ε., όταν είναι μέλη οικογένειας πολίτη της Ε.Ε.
22. Βεβαίωση εγγραφής πολιτών της Ε.Ε. για λοιπούς λόγους.
23. Έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη της Ε.Ε.
24. Αίτηση για γνωστοποίηση καταχώρησης στο Σύστημα Πληροφοριών ΣΕ��ΓΚΕΝ.
25. Βεβαίωση δακτυλοσκόπησης.
26. Πιστοποιητικό μη απέλασης αλλοδαπού που έχει υποβάλλει αίτηση για πολιτογράφηση.
27. Ειδικό ταξιδιωτικό έγγραφο (T.DV) για πρόσφυγες ανιθαγενείς.
28. Άδεια Παραμονής σε αλλοδαπούς πολίτες τρίτων χωρών για ολιγοήμερη παραμονή, μετά την λήξη της προξενικής θεώρησης ή του ελεύθερου τριμήνου, εάν πρόκειται για αλλοδαπό, στον οποίο επιτρέπεται η είσοδος χωρίς προξενική θεώρηση.
29. Έλεγχος εγκυρότητας Ειδικού Δελτίου Αιτούντος Άσυλο αλλοδαπού.
30. Αίτημα για πληροφορίες που υπάρχουν καταχωρημένες στην περίπτωση που κάποιος έχει αιτηθεί άσυλο από την Ελλάδα (Υπηρεσία Δουβλίνο ΙΙ).
31. Προμήθεια ειδικού εντύπου με στοιχεία τροχαίου ατυχήματος για ασφαλιστική χρήση.
32. Προμήθεια αντιγράφου (Β.Α.Σ.) Βιβλίου Αδικημάτων Συμβάντων, σχετικά με συμβάν τροχαίου ατυχήματος.
33. Προμήθεια αντιγράφου δικογραφίας.
34. Πληροφόρηση σχετικά με την επικινδυνότητα περιοχών του οδικού δικτύου της επικράτειας με βάση τα συμβάντα τροχαίων ατυχημάτων.
35. Ενημέρωση για τον αριθμό των βαθμών ποινής του Συστήματος Ελέγχου Συμπεριφοράς Οδηγών (Σ.Ε.Σ.Ο) που του έχουν επιβληθεί.
36. Ενημέρωση για τις βεβαιωμένες τροχαίες παραβάσεις που εκκρεμούν.
37. Ενημέρωση για το χώρο φύλαξης οχήματος μετά την απομάκρυνσή του από γερανό της ΕΛ.ΑΣ. κλπ.
38. Ηλεκτρονική Αίτηση Αντιγράφου Ποινικής Κατάστασης Πολίτη για Χρήση στο Δημόσιο (Φορείς).
39. Ηλεκτρον��κή Αίτηση Αντιγράφου Ποινικής Κατάστασης Πολίτη για Εύρεση Εργασίας στον ιδιωτικό τομέα (Φορείς).
40. Ηλεκτρονική Αίτηση Αντιγράφου Ποινικής Κατάστασης Πολίτη για νόμιμη χρήση Οπλοφορίας (Φορείς).
41. Ηλεκτρονική Αίτηση Αντιγράφου Ποινικής Κατάστασης Πολίτη για Εμπόριο Εκρηκτικών Υλών (Φορείς).
42. Ηλεκτρονική Αίτηση χορήγησης Αντιγράφου Ηλεκτρονικού Φακέλου σε Ενδιαφερόμενους Φορείς (Φορείς).
43. Ηλεκτρονική αίτηση χορήγησης αντιγράφου ηλεκτρονικού φακέλου Αποστράτων σε Δημόσιους Φορείς (Φορείς).
44. Καταγγελίες πολιτών και επιχειρήσεων για απατηλές διατραπεζικές συναλλαγές μέσω του διαδικτύου, σε επίπεδο πολιτών προς τράπεζες και τραπεζών προς τράπεζες.
45. Καταγγελίες επιχειρήσεων για περιπτώσεις βιομηχανικής κατασκοπείας, απιστία σε βάρος επιχειρήσεων και παράνομης πρόσβασης στα υπολογιστικά συστήματα αυτών.
46. Καταγγελίες πολιτών και επιχειρήσεων για οικονομικές ζημιές στα πλαίσια του εμπορίου μέσω του διαδικτύου.
47. Καταγγελίες επιχειρήσεων για παράνομη κατοχή υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης (Ν. 3166/03 περί συνδρομητικής τηλεόρασης).
48. Καταγγελίες ατόμων που εντοπίζουν χρήστες του διαδικτύου που εκφράζουν την επιθυμία τους να αυτοκτονήσουν και παροχή σε αυτούς της δέουσας ψυχολογικής βοήθειας, συνεργαζόμενοι προς τούτο με Μ.Κ.Ο.
49. Καταγγελίες ατόμων που εντοπίζουν παιδόφιλους στο διαδίκτυο, προς προστασία των ανηλίκων χρηστών του διαδικτύου.
50. Καταγγελίες πολιτών για διάπραξη σε βάρος τους απόπειρα απάτης ή τετελεσμένης απάτης (νιγηριανές απάτες).
51. Καταγγελίες πολιτών για υποκλοπές προσωπικών τους δεδομένων και διοχέτευση αυτών στο διαδίκτυο (εκβιασμοί, απειλές μέσω διαδικτύου, υποκλοπές περιεχομένου ηλεκτρονικής αλληλογραφίας).
52. Καταγγελίες για διερεύνηση υποθέσεων σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και ειδικότερα εγκλημάτων που αφορούν ηλεκτρονικές υπηρεσίες του, όπως π.χ. ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΔΟΥ (taxis net), ασφαλιστικών εισφορών προς Ι.Κ.Α. κ.λ.π.
53. Καταγγελίες επιχειρήσεων για περιπτώσεις ψηφιακών βανδαλισμών πληροφοριακών συστημάτων.
54. Καταγγελίες πολιτών για ηλεκτρονικό εμπόριο-διακίνηση ναρκωτικών.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Star.gr Application Κατεβάστε την εφαρμογή του star.gr, για να μπορείτε να διαβάζετε τα αγαπημένα σας άρθρα και εκτός δικτύου.
Back to Top