ΕΣΤΙΑ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ: ιδρύθηκε με στόχο τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης των προσφύγων της Μικρασίας.

Από
Georgia Danigeli