Η αψίδα του Αδριανού δίπλα ακριβώς στη βουερή λεωφόρο Αμαλίας.

Από
Evangelos Koukaras