Συναυλία της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Κρήτης στην Σπιναλόγκα

Από
Athina Gkula