Το Τζαμί Εμίρ Ζαδέ στην πλατεία Πεσόντων Οπλιτών

Από
Θεοδόσης Δαδίκος