ΜΝΗΜΕΙΟ ΤΟ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Από
Lefteris Theofilaktos Hamalidis