Βραδινή διέλευση πλοίου από τον πορθμό του Ευρίπου

Από
Panagiota Panagiotoula