Το παλιό ασβεστοκάμινο στο χωρίο.

Από
Agelliki Droggiti