Ο ουρανός της Αθήνας κάθε άλλο παρά καλοκαιρινός.

Από
Mike Apostolatos