Ο πεζός δεν έχει καμία ελπίδα να περάσει το φανάρι λόγω μεγάλης κυκλοφορίας οχημάτων.

Από
Xristina Xristina