Η ρομποτική υποβοήθηση είναι η πιο πρόσφατη τεχνολογική εξέλιξη στην χειρουργική.

Το ρομποτικό σύστημα DA VINCI ελέγχεται πλήρως από τον χειρουργό μέσω μιας ειδικής κονσόλας χειρισμού και δίνει την δυνατότητα τρισδιάστατης απεικόνισης, μεγέθυνσης του χειρουργικού πεδίου και πολλαπλών κινήσεων μέσω των ειδικών ρομποτικών εργαλείων.

Από τον προηγούμενο μήνα (Μάρτιο 2012) άρχισε ξανά να λειτουργεί στο Λαϊκό Νοσοκομείο το συγκεκριμένο ρομποτικό σύστημα χειρουργικής.

Οι πανεπιστημιακές κλινικές Χειρουργικής και Ουρολογίας του Λαϊκού, σε συνεργασία με τη Διοίκηση του νοσοκομείου, έθεσαν στην υπηρεσία του Έλληνα ασθενή το μοναδικό ρομποτικό σύστημα που λειτουργεί σε δημόσιο νοσοκομείο. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι υπάρχουν συγκεκριμένες ενδείξεις για τη χρήση του ρομποτικού συστήματος.

Ο θεράπων ιατρός σε συνεργασία με τον ασθενή, οφείλει να εξηγήσει τις θεραπευτικές επιλογές ώστε να επιλεγεί η καταλληλότερη για την συγκεκριμένη πάθηση, του κάθε ασθενούς. Παθήσεις του ουροποιητικού (όγκοι νεφρού, καρκίνος του προστάτη κλπ), είναι στο μεγαλύτερο ποσοστό αυτές που παγκόσμια αντιμετωπίζονται με ρομποτική χειρουργική.

Ήδη στο Λαϊκό νοσοκομείο έχουν εκτελεστεί με επιτυχία επεμβάσεις βαρϊατρικής, ριζικές προστατεκτομές, νεφρεκτομές, πυελοπλαστικές και εκτομές κύστεων νεφρού.
Για την καλύτερη πληροφόρηση και ενημέρωση, θα μπορούν οι ασθενείς να απευθύνονται στα εξωτερικά ιατρεία της Ουρολογικής και των Χειρουργικών Κλινικών του Λαϊκού Νοσοκομείου.