Ως παγκόσμια ημέρα για το Σύνδρομο Down έχει καθιερωθεί  η 21η Μαρτίου  με πρωτοβουλία του γιατρού Στυλιανού Αντωναράκη.

Η επιλογή εκείνης της ημέρας μόνο τυχαία δεν είναι αφού το σύνδρομο Down  οφείλεται στο επιπλέον χρωμόσωμα που εμφανίζεται στο 21ο ζευγάρι, εξ ου και η ταξινόμησή του ως Τρισωμία 21.

Είναι δηλαδή το 3ο χρωμόσωμα στο 21ο ζεύγος=3.21.

Δεν είναι γνωστές οι αιτίες που προκαλούν το σύνδρομο down, ωστόσο αυτό που αναφέρεται πιο συχνά είναι η ηλικία της γυναίκας και η κληρονομικότητα.

Κάποια από τα χαρακτηριστικά που παρουσιάζουν τα παιδιά με σύνδρομο down είναι το επιπεδωμένο πρόσωπο και μύτη, τα μάτια που κλείνουν προς τα πάνω, το επιπλέον δέρμα στο πίσω μέρος του λαιμού, η υποτονία, οι χαλαρές αρθρώσεις, οι ασυνήθιστα ευέλικτες αρθρώσεις, η περίεργη ελίκωση αυτιών και η μεγάλη απόσταση μεταξύ πρώτου και δεύτερου δακτύλου (κλινοδακτυλία).

Πηγή: πληροφορίες από life-events.gr
Tags: