Το Rapid Test ο πιο σύγχρονος τρόπος ανίχνευσης του Αids δεν χρειάζεται περισσότερο από ένα λεπτό για να ολοκληρωθεί, όμως η χρήση του είναι πολύ σημαντική διότι βάζει αυτόματα τον ασθενή σε διαδικασία θεραπείας και συμβάλει αποτελεσματικά στον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού.

Η εξέταση για την οποία είναι αρκετή η λήψη μίας σταγόνας αίματος, συνδυάζεται στο ιατρείο του δήμου και με άλλες δράσεις, όπως η διανομή των προφυλακτικών, η ενημέρωση, και η ψυχολογική στήριξη των πασχόντων.

Tags: