Παγκόσμια μέρα κατά του συνδρόμου down έχει οριστεί η 21η Μαρτίου και όχι τυχαία αφού η συγκεκριμένη χρωμοσωμική διαταραχή, οφείλεται στην παρουσία ενός 3ου χρωμοσώματος στο 21ο ζεύγος χρωμοσωμάτων.

Δεν πρόκειται για ασθένεια αλλά για μία γενετική κατάσταση. Οι μορφές του συνδρόμου είναι τρεις.

Τρισωμία 21: Κάθε κύτταρο στο σώμα περιέχει ένα επί πλέον χρωμόσωμα 21.

Μετάθεση: Ένα επί πλέον κομμάτι του 21ου χρωμοσώματος συνδέεται ή «μετατίθεται» σε ένα άλλο χρωμόσωμα.

Μωσαϊκισμός: Αντί για ένα επί πλέον χρωμόσωμα σε κάθε κύτταρο υπάρχουν 46χρωμοσώματα σε μερικά κύτταρα, και 47 σε άλλα.

Διάγνωση για σύνδρομο down μπορεί να γίνει κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Οι γυναίκες που γίνονται μητέρες σε μεγαλύτερη ηλικία έχουν περισσότερες πιθανότητες να γεννήσουν παιδί με σύνδρομο Down, λόγω μεταλλάξεων στα αναπαραγωγικά τους κύτταρα.

Aυτό βέβαια δεν σημαίνει πως μητέρες νεαρότερης ηλικίας δεν μπορούν να κυοφορήσουν παιδί με σύνδρομο down.

Tα παιδιά με σύνδρομο down έχουν συνήθως κοινά χαρακτηριστικά στην εξωτερική τους εμφάνιση, έχουν ήπια έως μέτρια νοητική στέρηση και μαθησιακές δυσκολίες.

Η εκπαίδευση, η καλή ποιότητα ζωής και η κατάλληλη φροντίδα μπορούν να κάνουν ένα παιδί με σύνδρομο down να βελτιωθεί αρκετά.

Tags: