Η υπερκατανάλωση αλκοόλ είναι τοξική για τον εγκέφαλο και οι συνέπειές της, παρότι δεν γίνονται αμέσως εμφανείς, φαίνεται ότι διαρκούν για μια ζωή, σύμφωνα με μία νέα μελέτη.

Όπως έδειξε, καθώς συσσωρεύονται τα χρόνια της υπερκατανάλωσης και οι επιπτώσεις της στον εγκέφαλο, αρχίζουν να φθίνουν λειτουργίες όπως η μνήμη, η προσοχή και η μάθηση - και αυτό δεν αλλάζει όταν κόψει κανείς το ποτό.

Τη μελέτη πραγματοποίησαν επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο της Φλόριντα οι οποίοι υπέβαλλαν σε τεστ αξιολόγησης των νοητικών δεξιοτήτων 66 άνδρες και γυναίκες.

Οι 35 από αυτούς είχαν ιστορικό υπερκατανάλωσης αλκοόλ αλλά οι 14 είχαν πια σταματήσει, ενώ οι υπόλοιποι 31 εθελοντές πάντοτε έπιναν με μέτρο ή σπανίως/καθόλου.

Όπως διαπίστωσαν οι ερευνητές, όσοι είχαν φθάσει στην τρίτη ηλικία συνεχίζοντας την υπερκατανάλωση αλκοόλ είχαν χειρότερες επιδόσεις στα τεστ μνήμης, μάθησης, προσοχής, κινητικής λειτουργίας, λεκτικής λειτουργίας και ταχύτητας σκέψης, απ’ ό,τι όσοι ουδέποτε έπιναν πολύ ή έπιναν μέτρια.

Το ίδιο όμως συνέβαινε και σε όσους έκαναν κάποτε υπερκατανάλωση, αλλά κάποια στιγμή την είχαν σταματήσει.

Όσοι εθελοντές εξ άλλου είχαν μακροχρόνια εξάρτηση από το αλκοόλ, παρουσίαζαν επίσης μειώσεις στην εκτελεστική λειτουργικότητα που συμπεριλαμβάνει τη λογική σκέψη και την ενεργή μνήμη - και αυτό ίσχυε ανεξάρτητα από την ηλικία τους, γράφουν οι ερευνητές στην επιθεώρηση «Alcoholism: Clinical and Experimental Research».

Τα ευρήματα αυτά υποδηλώνουν ότι ακόμα κι αν ένας άνθρωπος έκανε κάποτε κατάχρηση αλκοόλ αλλά μεγαλώνοντας σταμάτησε, είναι πολύ πιθανό να έχει χρόνιες αρνητικές συνέπειες στη νευρονοητική λειτουργία του, σημειώνουν οι ερευνητές στο άρθρο τους.

Τα ευρήματα αυτά έχουν ξεχωριστή σημασία για τους ηλικιωμένους οι οποίοι, όχι μόνο εκ φύσεως μπορεί να παρουσιάσουν κάποιες φθορές στις νοητικές δεξιότητές τους, αλλά συχνά πάσχουν και από διάφορα νοσήματα για τα οποία παίρνουν φάρμακα.

Έτσι, αν πίνουν συστηματικά αλκοόλ, κινδυνεύουν από πρόσθετες φθορές σ��ον εγκέφαλό τους αλλά και από τις δυνητικές αλληλεπιδράσεις του με τα φάρμακά τους, προειδοποιούν οι ειδικοί.