Ολλανδοί ερευνητές, θέλησαν να διαπιστώσουν αν και κατά πόσο τα ατομικά χαρακτηριστικά (ηλικία, φύλλο, εθνικότητα) του ατόμου είναι εκείνα που θα καθορίσουν τη χρήση του προφυλακτικού.

Με τους περισσότερους γιατρούς να πιστεύουν ότι κυρίως η ηλικία και το φύλλο είναι εκείνα που καθορίζουν τον τρόπο προφύλαξης στο σεξ, οι επιστήμονες μελέτησαν το συγκεκριμένο θέμα και κατέληξαν ότι ουσιαστικά το είδος σχέσης είναι εκείνο που έχει μεγαλύτερη σημασία και όχι τα ατομικά χαρακτηριστικά.

Στη μελέτη συμμετείχαν συνολικά 2.144 άνδρες και γυναίκες, με το 50% των συμμετεχόντων να είναι κάτω των 25 ετών. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η χρήση προφυλακτικού ήταν συχνότερη στις περιστασιακές σχέσεις (33,5%) σε σύγκριση με τις μόνιμες σχέσεις (14%). Η συχνότητα χρήσης του προφυλακτικού φάνηκε να μειώνεται όσο μεγαλύτερη ήταν η διάρκεια της σχέσης.