Ιδιαιτέρως ανησυχητικά είναι τα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με τα επίπεδα της παιδικής παχυσαρκίας στη χώρα μας. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του ΟΟΣΑ, ενώ το ποσοστό παχυσαρκίας στους ενήλικες στην Ελλάδα είναι κοντά στον μέσο όρο των χωρών του Οργανισμού, στα παιδιά είναι επικίνδυνα υψηλό.

Αυτό που προκαλεί μεγαλύτερη ανησυχία, είναι ότι περίπου το 53,8% των ενηλίκων στις χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ είναι είτε υπέρβαρο είτε παχύσαρκο. Στις 22 από τις 34 χώρες το ποσοστό των υπέρβαρων είναι πάνω από το μισό του ενήλικου πληθυσμού.


Σχεδόν το 19,6% των Ελλήνων ενηλίκων, δηλαδή ένας στους πέντε, είναι παχύσαρκο. Το ποσοστό αυτό είναι κοντά στον μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ (19%). Το υψηλότερο ποσοστό παχυσαρκίας μεταξύ των ενηλίκων καταγράφεται στις ΗΠΑ (35,3%), ενώ αμέσως επόμενες στην κατάταξη είναι το Μεξικό με 32,4% και η Νέα Ζηλανδία με 30,6%. Στον αντίποδα βρίσκονται η Ιαπωνία, όπου μόλις το 3,7% των ενηλίκων είναι παχύσαρκο, η Κορέα (4,7%) και η Ινδία (5,7%).

υθκυθκ.jpg


Αντίθετα, στην παιδική παχυσαρκία, η Ελλάδα έχει τα «πρωτεία». Σχεδόν τέσσερα στα δέκα παιδιά στην Ελλάδα (με τα αγόρια να «προηγούνται») είναι υπέρβαρα ή παχύσαρκα, όταν ο μέσος όρος υπέρβαρων ή παχύσαρκων παιδιών στις χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ είναι μόλις 24%. Ειδικά, στα αγόρια ηλικίας 10-12 ετών, σχεδόν ένα στα δύο χαρακτηρίζεται ως υπέρβαρο ή παχύσαρκο. Ακολουθούν το Ηνωμένο Βασίλειο (σχεδόν 35% και στα δύο φύλα), και οι ΗΠΑ.

Αντίθετα, η Ινδονησία (με περίπου 9%), η Πολωνία και η Ισλανδία κατατάσσονται στις τελευταίες θέσεις μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ όσον αφορά την παιδική παχυσαρκία. Μάλιστα, η παιδική παχυσαρκία στην Ελλάδα αναφέρεται και σε πρόσφατη συνοπτική επισκόπηση του ΟΟΣΑ για την Υγεία στην Ελλάδα (OECD Overview of Health Policy in Greece) που δημοσιοποιήθηκε τον περασμένο Απρίλιο.

Στην επισκόπηση αυτή προτείνεται στη χώρα μας, μεταξύ άλλων, η αύξηση των τιμών των τροφίμων με πολλά λιπαρά και ζάχαρη, καθώς και ο περιορισμός της «έκθεσης» των παιδιών σε διαφημίσεις των fast food.