​Όσοι έχουν αισθανθεί τον πόνο στην κροταφογναθική άρθρωση, όσοι δυσκολεύονται να ανοίξουν το στόμα τους, να φάνε ακόμα και να χασμουρηθούν εξαιτίας του συνδρόμου κροταφογναθικής διάρθρωσης....καταλαβαίνουν πόσο σημαντικό είναι να μπορούν να λύσουν το πρόβλημα τους χωρίς νυστέρι.

Στο Ναυτικό Νοσοκομείο γίνεται μια πρωτοποριακή επέμβαση με μικροεργαλεία που δίνει λύση στις επώδυνες διαταραχές του πάσχοντα.

Ο γναθοχειρουργός, Παναγιώτης Σέννης δήλωσε: «Δεν επεμβαίνουμε ανοιχτά ��ε μια περιοχή που λόγω της θέσης της είναι πάρα πολύ δύσκολη και εγκυμονεί πολλούς κινδύνους».

Οι ήχοι από το σημείο της άρθρωσης για όποιον πάσχει από το συγκεκριμένο σύνδρομο, είναι το αποτέλεσμα της χρόνιας φλεγμονής που κάνει ασύγχρονη την κίνηση της άρθρωσης και της κάτω γνάθου.

Η επέμβαση αυτή κρατάει 30-40 λεπτά όταν η παραδοσιακή διαρκεί 2-3 ώρες. Ο χρόνος νοσηλείας του ασθενή στο νοσοκομείο μειώνεται, ενώ η πλήρης αποκατάσταση της περιοχής γίνεται μέσα σε 2 εβδομάδες!