Η δουλειά που κάνουμε έχει τεράστια σημασία για τη ζωή μας. Καθορίζει πολλά πράγματα. Τον χρόνο μας, την οικονομική μας κατάσταση, τα επίπεδα του στρες.

Το «Βusiness Insider» αξιοποιώντας πληροφορίες από το Επαγγελματικό Δίκτυο Πληροφόρησης των ΗΠΑ, ανέδειξε τα 7 πιο ασφαλή για την υγεία επαγγέλματα.

Η ίδια πηγή αναφέρει: «η έκθεση σε ρύπους, σε ασθένειες και τη μόλυνση, σε επικίνδυνες συνθήκες, σε ακτινοβολία, ο κίνδυνος εγκαυμάτων, κοψιμάτων, δαγκωμάτων και τσιμπημάτων αλλά και καθιστική ζωή που έχει συνδεθεί με την μείωση του προσδόκιμου ζωής διαμορφώνουν τα τοπ επαγγέλματα».

1.Πωλητές

Συνολική βαθμολογία: 13,3
Κίνδυνοι για την υγεία:
Καθιστική ζωή: 80
Έκθεση σε ακτινοβολία: 0
Κίνδυνος εγκαυμάτων, κοψιμάτων, δαγκωμάτων ή τσιμπημάτων: 0
Έκθεση σε επικίνδυνες συνθήκες: 0
Έκθεση σε ασθένειες και λοιμώξεις: 0
Έκθεση σε ρύπους: 0

2.Καθηγητές

Συνολική βαθμολογία: 13,2
Κίνδυνοι για την υγεία:
Καθιστική ζωή: 57
Έκθεση σε ακτινοβολία: 0
Κίνδυνος εγκαυμάτων, κοψιμάτων, δαγκωμάτων ή τσιμπημάτων: 1
Έκθεση σε επικίνδυνες συνθήκες: 0
Έκθεση σε ασθένειες και λοιμώξεις: 15
Έκθεση σε ρύπους: 6

3.Υπεύθυνοι οντισιόν

Συνολική βαθμολογία: 13
Κίνδυνοι για την υγεία:
Καθιστική ζωή: 73
Έκθεση σε ακτινοβολία: 0
Κίνδυνος εγκαυμάτων, κοψιμάτων, δαγκωμάτων ή τσιμπημάτων: 1
Έκθεση σε επικίνδυνες συνθήκες: 0
Έκθεση σε ασθένειες και λοιμώξεις: 1
Έκθεση σε ρύπους: 3

4.Μασέρ

Συνολική βαθμολογία: 12,8
Κίνδυνοι για την υγεία:
Καθιστική ζωή: 26
Εκθεση σε ακτινοβολία: 1
Κίνδυνος εγκαυμάτων, κοψιμάτων, δαγκωμάτων ή τσιμπημάτων: 8
Έκθεση σε επικίνδυνες συνθήκες: 0
Έκθεση σε ασθένειες και λοιμώξεις: 35
Εκθεση σε ρύπους: 7

5.Ηθοποιοί

Συνολική βαθμολογία: 12,7
Κίνδυνοι για την υγεία:
Καθιστική ζωή: 35
Έκθεση σε ακτινοβολία: 0
Κίνδυνος εγκαυμάτων, κοψιμάτων, δαγκωμάτων ή τσιμπημάτων:: 10
Έκθεση σε επι��ίνδυνες συνθήκες: 8
Έκθεση σε ασθένειες και λοιμώξεις: 1
Έκθεση σε ρύπους: 22

6.Διευθυντής ορχήστρας

Συνολική βαθμολογία: 12,2
Κίνδυνοι για την υγεία:
Καθιστική ζωή: 56
Έκθεση σε ακτινοβολία: 0
Κίνδυνος εγκαυμάτων, κοψιμάτων, δαγκωμάτων ή τσιμπημάτων: 3
Έκθεση σε επικίνδυνες συνθήκες: 0
Έκθεση σε ασθένειες και λοιμώξεις: 5
Έκθεση σε ρύπους: 9

7.Υπάλληλοι υποδοχής σε χώρους εστίασης

Συνολική βαθμολογία: 9.5
Κίνδυνοι για την υγεία:
Καθιστική ζωή: 9
Έκθεση σε ακτινοβολία: 6
Κίνδυνος εγκαυμάτων, κοψιμάτων, δαγκωμάτων ή τσιμπημάτων: 20
Έκθεση σε επικίνδυνες συνθήκες: 1
Έκθεση σε ασθένειες και λοιμώξεις: 9
Έκθεση σε ρύπους: 12