Το Σάββατο 12 Δεκεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί η 8η ημερίδα "Δωροδοκία – Δωροληψία" στην Υγεία, ένα θέμα που κατά καιρούς έχει απασχολήσει ειδικούς, ιατρούς, οικονομολόγους, νομικούς, δημοσιογράφους, πολιτικούς αλλά και τον κάθε πολίτη στην καθημερινότητά του.

Όπως αναφέρει κι η ιστοσελίδα
markos.tv, η Ελληνική Εταιρεία Αναπαραγωγικής Ιατρικής έχει καθιερώσει την ετήσια αυτή επιστημονική εκδήλωση που αφορά θέματα ιατρονομικά, με στόχο να διευρύνεται η σκέψη και η κρίση του γιατρού, ενώ παράλληλα να ενημερώνεται κι ο ίδιος από έγκριτους νομικούς για τις τελευταίες νομολογίες που αφορούν εξειδικευμένα ιατρικά θέματ��.

Άτυπες πληρωμές φαίνονται ότι γίνονται συνήθως για την απόκτηση πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη, την παράκαμψη της λίστας αναμονής και την εξασφάλιση περίθαλψης από συγκεκριμένο ειδικό ιατρό.


Εκτός από τέτοιες περιπτώσεις ήσσονος σημασίας αλλά σημαντικού αριθμού, διαφθορά μεγάλης κλίμακος αφο��ά το κράτος και τη σχέση με τις προμήθειες φαρμακευτικών υλικών ως και εν γένει υγειονομικών υλικών. Η διαφθορά αυτή καθ’ εαυτή, έχει ηθική διάσταση και οδηγεί σε μια σειρά ποινικών αδικημάτων όπως η δωροδοκία, η απάτη, η απιστία, η παράβαση καθήκοντος.


Ποιοι είναι αυτοί οι γενικοί παράγοντες που υποθάλπουν τη διαπλοκή με οικονομικό όφελος και με αντίστοιχη ζημία του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των Πολιτών της κοινωνίας συνολικά; Την απάντηση δίνουν οι έγκριτοι ομιλητές της εκδήλωσης!