Σύμφωνα με μια νέα βρετανική μελέτη, δεν είναι μόνο ο τρόπος ζωής κι η ηλικία που βλάπτουν την καρδιά αλλά και το… επάγγελμα!

Η παγκόσμια εταιρεία υγείας Bupa, δημοσίευσε τα ευρήματα από τις απαντήσεις που έδωσαν 8.000 καταναλωτές σε ένα online τεστ αξιολόγησης της ηλικίας της καρδιάς, το οποίο την υπολογίζει με βάση παραμέτρους όπως η χοληστερόλη, η πίεση, το οικογενειακό και ατ��μικό ιστορικό και διάφορες άλλες παράμετροι του τρόπου ζωής.

Όπως έδειξε η έρευνα, η μέση διαφορά ανάμεσα στην αληθινή ηλικία των ερωτηθέντων και στην ηλικία της καρδιάς τους, επηρεαζόταν σημαντικά από το επάγγελμα.

Συγκεκριμένα, την καρδιά φάνηκε να ωφελούν:

-Τα επαγγέλματα Υγείας
-Η διδασκαλία
-Η λογιστική και τα λοιπά οικονομικά επαγγέλματα
-Η εργασία με ηλεκτρονικούς υπολογιστές και υπηρεσίες πληροφορικής
-Τα επαγγέλματα του εμπορίου και των πωλήσεων

Στον αντίποδα, την χειρότερη καρδιολογική υγεία ανέφεραν ότι είχαν:

-Οι εργάτες
-Οι εργαζόμενες στις μεταφορές
-Οι εργαζόμενοι στις κατασκευές
-Οι εργαζόμενοι σε φιλανθρωπικούς οργανισμούς
-Οι εργαζόμενο�� στην ενέργεια και την κοινή ωφέλεια

Μακράν την καλύτερη καρδιολογική υγεία είχαν οι εργαζόμενοι που ανέφεραν ότι οι εργοδότες τους έδιναν σημασία στην υγιεινή διαβίωση (στο κυλικείο λ.χ. σερβίρονταν υγιεινά σνακ και φαγητά, και οργάνωναν σεμινάρια διαχείρισης του στρες και διακοπής του καπνίσματος), παρέχοντας επίσης εντός του χώρου εργασίας δυνατότητες ενασχόλησης με υγιεινές συνήθειες (διέθεταν λ.χ. γυμναστήρια εντός της επιχείρησης ή είχαν γραφεία ορθίων).

Μόνο με την υγιεινή διατροφή στο γραφείο, η ηλικία της καρδιάς των ερωτηθέντων βελτιωνόταν κατά ένα ολόκληρο έτος, σύμφωνα με την έρευνα!