​Η έντονη ζήλια μπορεί να προκαλεί πρόβλημα με το αλκοόλ, δείχνει νέα έρευνα. Επιστήμονες ανακάλυψαν πως όταν η αυτοεκτίμηση ενός ατόμου εξαρτάται από τη σχέση του, είναι αυξημένη η πιθανότητα να στραφεί στο αλκοόλ.

Αν και αυτό δεν σημαίνει πως η ζήλια είναι αιτία του αλκοολισμού, θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως ένας προειδοποιητικός δείκτης για τον κίνδυνο που διατρέχει ένα άτομο να γίνει αλκοολικό, γράφουν οι επιστήμονες στο περιοδικό «Addictive Behaviors».

«Όλοι νιώθουμε αισθήματα ζήλιας έως ένα βαθμό. Πολλοί άνθρωποι είναι σε σχέσεις που μόνο ιδανικές δεν είναι, και χρησιμοποιούν το αλκοόλ για διάφορους λόγους» δήλωσε ο Angelo DiBello, Psychology Department, University of Houston. «Η ρομαντική ζήλια είναι κοινό βίωμα των ανθρώπων, αλλά λίγες μελέτες έχουν εξετάσει αν και πως σχετίζεται με την χρήση και την κατάχρηση αλκοόλ, και με τα προβλήματα που αυτή επιφέρει».

Όπως εξήγησε, η νέα έρευνα «υπογραμμίζει τη σύνδεση ανάμεσα σε αυτούς τους παράγοντες και δείχνει πως τα συναισθήματα, οι σκέψεις και οι συμπεριφορές μας είναι αλληλένδετα με δυνητικά επιζήμιους τρόπους».

Η έρευνα έγινε σε 277 φοιτητές πανεπιστημίου (το 87% γυναίκες) που συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια για τις ρομαντικές σχέσεις, την κατανάλωση αλκοόλ και την προσωπικότητά τους. Οι επιστήμονες εξέτασαν εάν με βάση τις απαντήσεις τους μπορούσαν να προβλέψουν ποιοι θα στρέφονταν στο αλκοόλ σε περίπτωση που η ρομαντική σχέση κλονιζόταν.

«Τα ευρήματά μας υποστηρίζουν την ανάγκη να βρεθεί τρόπος πρόβλεψης και παρέμβασης στα άτομα με αυξημένη πιθανότητα να αντιμετωπίσουν πρόβλημα αλκοολισμού εξαιτίας χαμηλής αυτοεκτίμησης και προβλημάτων στη ρομαντική σχέση» είπε ο DiBello.

Η κατάχρηση αλκοόλ προκαλεί σε ετήσια βάση 2,5 εκατομμύρια θανάτους σε όλο τον κόσμο και γι’ αυτό ο αλκοολισμός θεωρείται μία από τις κυριότερες αιτίες νοσηρότητας και θνητότητας παγκοσμίως. Έρευνες δείχνουν ότι η χρήση του αλκοόλ για την αντιμετώπιση των αρνητικών συναισθημάτων είναι ένας από τους κυριότερους παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξή του.