Η συνεχή ή περιοδική αδυναμία επίτευξης ή διατήρησης της στύσης, έτσι ώστε να επιτευχθεί μία επιτυχημένη σεξουαλική επαφή, ονομάζεται από τους ειδικούς, στυτική δυσλειτουργία. Ναι, καλά καταλάβατε πρόκειται για το αιώνιο ταμπού των αντρών, αυτό το «μακριά από μας».

Πρέπει να αναφέρουμε, ότι οι αριθμοί μας αποκαλύπτουν ότι η στυτικ�� δυσλειτουργία είναι στατιστικά ένα σχετικά συχνό φαινόμενο. Η συχνότητά της, όπως αποτυπώνεται στις διάφορες έρευνες διεθνώς ,εξαρτάται από την ηλικία. Έτσι στις νέες ηλικίες κάτω των 40 ετών το πρόβλημα αντιμετωπίζουν 1 στους 20 άντρες, ανάμεσα στα 40 με 60 προβλήματα έχουν 1 στους 10 και πάνω από τα 60 έτη ένας στους 5 άντρες. Στην Ελλάδα, παρά την έλλειψη μεγάλης επιδημιολογικής μελέτης, η εκτίμηση είναι ότι υπάρχουν πάνω από 500.000 άντρες που ζουν με το πρόβλημα.

Πώς όμως αντιμετωπίζεται; Σε ό,τι αφορά στις θεραπείες, από τις επεμβατικές θεραπείες των πεϊκών προθέσεων και των ενδοπεϊκών ενέσεων τη δεκαετία του ’80, προχωρήσαμε στη μεγάλη επανάσταση με τα από του στόματος φάρμακα της στύσης, μ�� την κυκλοφορία της σιλδεναφίλης (Viagra ™)το 1998. Ακολούθησε η κυκλοφορία της ταδαλαφίλη (Cialis™) και της βαρδεναφίλης (Levitra™). Πρόσφατα, κάναμε ένα ακόμη μεγάλο βήμα με τα κρουστικά κύματα, μία θεραπεία που δεν αντιμετωπίζει μόνο το σύμπτωμα, αλλά στοχεύει στην αιτία του προβλήματος, όταν αυτό είναι αγγειακό. Αναλογικά, δεν υπάρχει άλλο πεδίο στην ιατρική που να εξελίχθηκε τόσο πολύ σε μικρό σχετικά χρονικό διάστημα.

Και τα τρία φάρμακα είναι αποτελεσματικά και ασφαλή, ενώ χρησιμοποιούνται 1-2 ώρες πριν από την επαφή. Οι διαφορές του ενός από το άλλο είναι δύο: α) η ταδαλαφίλη και η νέα μορφή βαρδεναφίλης (που διαλύεται στο στόμα) δεν επηρεάζονται από τη λήψη τροφής και β) η ταδαλαφίλη διαρκεί 36 ώρες, ενώ τα άλλα δ��ο σκευάσματα 8-12 ώρες.

Όσο αφορά τώρα την αποδοχή τους από το ανδρικό κοινό, τα επίσημα στοιχεία πωλήσεων από φαρμακεία –και όχι μέσω Ιnternet– δείχνουν ότι οι πωλήσεις είναι περίπου 400.000 χάπια τον μήνα. Παρότι υπάρχουν διάφορες συσκευασίες (η πιο συνηθισμένη είναι αυτή των 4 δισκίων), η εκτίμηση είναι ότι τα χρησιμοποιούν πάνω από 100.000 Έλληνες.