​Ο θεσμός της Ευρωπαϊκής Ημέρας για την ορθολογική χρήση των αντιβιοτικών (European Awareness Antibiotic Day - EAAD) ξεκίνησε το 2008 και κ��θε έτος αφιερώνεται στην ευαισθητοποίηση τόσο των επαγγελματιών υγείας που συνταγογραφούν τα αντιβιοτικά (ιατροί πρωτοβάθμιας περίθαλψης και νοσοκομείων) όσο και των πολιτών που αποτελούν τους άμεσους καταναλωτές τους.

Όπως επισημαίνει ο Καθηγητής Αθ. Τσακρής, τα τελευταία χρόνια η αντοχή των μικροβίων στα αντιβιοτικά έχει αυξηθεί δραματικά με απρόσμενες συνέπειες. Ιδιαίτερα η εξάπλωση των ανθεκτικών στις καρβαπενέμες Gram-αρνητικών μικροβίων αποτελεί σήμερα ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα δημόσιας υγείας. Οι λόγοι για την επικράτηση των μικροβίων αυτών είναι πολλοί, αλλά προέχουν η μεγάλη κατάχρηση αντιβιοτικών στον άνθρωπο και τα ζώα, όπως και η μεταφορά μικροβίων τόσο με την διατροφική αλυσίδ��, όσο και μέσω των χεριών και του περιβάλλοντος που αποικίζονται με ανθεκτικά μικρόβια.

Το ΚΕΕΛΠΝΟ μας υπενθυμίζει ότι το πρόβλημα της μικροβιακής αντοχής αποτελεί πλέον μείζονα απειλή δημόσιας υγείας σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο, γεγονός που ευνοείται και από την διακρατική μεταφορά ασθενών.
Το φετινό μήνυμα είναι η σηματοδότηση δράσεων εκ μέρους των Ευρωπαϊκών κρατών με τις οποίες θα προωθηθεί η εφαρμογή των αρχών της ορθολογικής χρήσης των αντιβιοτικών σε όλους τους χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας.
Το ΚΕΕΛΠΝΟ δίνει συμβουλές προς το κοινό για το θέμα:
Το μεγαλύτερο ποσοστό λοιμώξεων του αναπνευστικού συστήματος όσον αφορά τα παιδιά είναι ιογενούς αιτιολογίας και δεν χρήζει χορήγησης αντιβιοτικών.
Η χορήγηση των αντιβιοτικών θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του ιατρού που τα συνταγογραφεί (δοσολογία, διάρκεια χορήγησης) και η οποιαδήποτε τροποποίηση θα πρέπει να γίνεται μετά από ενημέρωσή του.
Μη φυλάσσετε αντιβιοτικά στο σπίτι για προληπτικούς λόγους εκτός κι εάν έχει συσταθεί για συγκεκριμένο λόγο από τον ιατρό σας. Η φύλαξή τους προδιαθέτει στην εύκολη κατανάλωσή τους χωρίς να προηγηθεί ιατρική κλινική εκτίμηση.
Μην προμηθεύεστε αντιβιοτικά χωρίς την ανάλογη συνταγή από τον γιατρό σας. Θέτετε σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία σας.