«Μάστιγα» έχει γίνει η κατάθλιψη στην Ευρώπη εν μέσω οικονομικής κρίσης και εργασιακής ανασφάλειας.

Μια νέα έρευνα της EDA, που διεξήχθη σε 7.065 εργαζομένους και διευθυντικά στελέχη στη Δανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, τη Γερμανία, τη Μ. Βρετανία, την Ισπανία και την Τουρκία κατέδειξε πως το 20% έχει διαγνωστεί με κατάθλιψη κάποια χρονική στιγμή. Το υψηλότερο ποσοστό ή��αν στο Ηνωμένο Βασίλειο (26%) και το χαμηλότερο στην Ιταλία (12%).

Όπως αναφέρεται στην έρευνα η κατάθλιψη αποτελεί το κύριο πρόβλημα στον τομέα της ψυχικής υγείας ανθρώπων σε παραγωγική ηλικία, καθώς πάνω από 30 εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες θα παρουσιάσουν κατάθλιψη σε κάποια φάση της ζωής τους.

Το υψηλότερο ποσοστό ήταν στο Ηνωμένο Βασίλειο (26%) και το χαμηλότερο στην Ιταλία (12%).

Μεταξύ των εργαζομένων που πάσχουν από κατάθλιψη, οι εργαζόμενοι στη Γερμανία (61%), τη Δανία (60%), και το Ηνωμένο Βασίλειο (58%) ήταν εκείνοι που είχαν μεγαλύτερες πιθανότητες να πάρουν άδεια λόγω της κατάθλιψής τους, ενώ τις λιγότερες πιθανότητες είχαν οι εργαζόμενοι στην Τουρκία (25%).

Το κόστος για την κατάθλιψη υπολογίστηκε στα €92 δισεκατομμύρια το 2010 στην Ε.Ε., ενώ πάνω από το 50% του συνολικού κόστους που σχετίζεται με την κατάθλιψη προκύπτει από τις περιπτώσεις μείωσης της παραγωγικότητας λόγω συστηματικής απουσίας από την εργασία (αναρρωτική άδεια) και από τις περιπτώσεις συστηματικής μη αποδοτικής παρουσίας στην εργασία (παρουσία στην εργασία παρά την ασθένεια).

Υψηλά ποσοστά κατάθλιψης παρουσιάζονται και στην Ελλάδα, όπου έχει διπλασιαστεί η πώληση των αντικαταθλιπτικών χαπιών.