Ποια είναι τα 7 σημαντικά χαρακτηριστικά ενός «ύποπτου» σημαδιού στο δέρμα μας, που ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί και που πρέπει να τον ��δηγήσουν στο δερματολόγο; Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί να σε σώσει από δυσάρεστες εκπλήξεις;

1. Η ασυμμετρία: δηλαδή αν χωρίσουμε την ελιά σε κάθετο και οριζόντιο άξονα το δεξί με το αριστερό, καθώς και το πάνω με το κάτω τμήμα να μην είναι παρόμοια μεταξύ τους.

2. Το όριο: αν προσφάτως η περιφέρεια της ελιάς δεν οριοθετείται με μια σαφή διαχωριστική γραμμή, αλλά εμφανίζεται ακανόνιστη, οδοντωτή και ασαφής ή αποκτά προεξοχές (πλοκάμια), θα πρέπει να μας οδηγήσει στο δερματολόγο

3. Το χρώμα: αν δεν είναι ομοιόμορφο και έχει μεγάλη ποικιλία, δηλαδή αποκτά πλέον ανομοιόμορφες αποχρώσεις με παραλλαγές του γκρι ή του μπλε πρέπει να μας ανησυχήσει.

4. Η διάμετρος: Οι καλοήθεις κρεατοελιές έχουν διάμετρο μικρότερη από 5 χιλιοστά, δηλαδή μικρότερη από μισό πόντο. Παραμένουν σταθερές σε μέγεθος, χρώμα και εμφάνιση και με περιφέρεια σαφώς περιγεγραμμένη, ομαλή και κανονική. Αν η διάμετρος είναι πάνω από 5-6 χιλιοστά πρέπει να επισκεφτείτε τον δερματολόγο σας.

5. Αν ο «όγκος της ελιάς» μεγάλωσε: σε διάμετρο, ιδιαίτερα αν απέκτησε διάμετρο πάνω από 7,5 χιλιοστά. Σε ύψος (1-2 χιλιοστά) και «βάθος» δηλαδή όταν δεν κινητοποιείται εύκολα και ταυτόχρονα με τις κινήσεις του δέρματος.

6. Αν η ελιά που μεγεθύνεται παρασύρει σε μεγέθυνση και άλλες παρακείμενες ελιές

7. Η εξέλιξη και η πρόσφατη αλλαγή σε κάποιο σημείο της ελιάς, δηλαδή η αλλαγή της σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα είναι ίσως το σημαντικότερο στοιχείο που πρέπει να μας κινητοποιήσει. Για παράδειγμα, το ένα μισό δεν μοιάζει (πλέον) με το άλλο μισό.

Ζαχαρούλα Μανωλίδου