Αν μέσα στους επόμενους 6 μήνες πάρετε κιλά να ξέρετε ότι δε φταίτε εσείς.. ούτε τα ντολμαδάκια της μαμάς σας που τα καταβροχθίσατε στις 3 το πρωί και μετά πήγατε για ύπνο …..αυτός ο άτιμος ο επικλινής πυρήνας τα φταίει όλα….

Σαράντα οκτώ μαθήτριες στο Dartmouth υποβλή��ηκαν σε λειτουργική μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου (fMRI) ενώ κοιτούσαν φωτογραφίες τροφίμων, ζώων, τοπίων και ανθρώπων σε σεξουαλική και μη σεξουαλική δραστηριότητα. Οι επιστήμονες μέτρησαν την δραστηριότητα στον επικλινή πυρήνα ο οποίος βρίσκεται στα κέντρα επιβράβευσης του εγκεφάλου δημιουργώντας έτσι ευφορία και καλύτερη ψυχολογική κατάσταση.

Ζητήθηκε από τις συμμετέχουσες να πατούν ένα κουμπί κάθε φορά που η φωτογραφία απεικόνιζε ένα πρόσωπο. Αυτό λειτούργησε ως ‘αντιπερισπασμός’ δεδομένου ότι οι μαθήτριες δεν γνώριζαν το σκοπό του πειράματος.

Οι μαθήτριες των οποίων ο εγκέφαλος έδειξε μεγαλύτερη δραστηριότητα στις εικόνες των τροφίμων είχαν περισσότερες πιθανότητες να αποκτήσουν βάρος μέσα στους επόμενους έξι μ��νες από ό, τι εκείνων των οποίων ο εγκέφαλος δεν ανταποκρίνονταν στις εικόνες.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, η μεγαλύτερη δραστηριότητα του εγκεφάλου που παρατηρήθηκε όταν οι συμμετέχουσες έβλεπαν εικόνες σεξουαλικού περιεχομένου συνδέεται με τα υψηλά επίπεδα της σεξουαλικής επιθυμίας.

Επιπλέον, η εγκεφαλική δραστηριότητα σε 22 μαθήτριες που δήλωσαν ότι θα είναι σεξουαλικά ενεργές τους επόμενους 6 μήνες ήταν σημαντικά υψηλότερη από ότι στις 26 μαθήτριες που δήλωσαν ότι δεν θα είναι.

Δεν υπήρξε συσχετισμός των παραπάνω συμπεριφορών με τις απαντήσεις που δόθηκαν από τις μαθήτριες όταν έβλεπαν οποιεσδήποτε άλλες εικόνες.

Σύμφωνα την Kathryn Ε. Demos (επικεφαλής της έρευνας και βοηθός καθηγητή ψυχιατρικής του Πανεπιστήμιου Brown), τα αποτελέσματα της έρευνας δίνουν τη δυνατότητα να ‘κάνουμε πραγματικότητα τις προβλέψεις σχετικά με τη συμπεριφορά που βασίζεται στη δραστηριότητα του εγκεφάλου"

Ιωάννα Αγράφα