Χωρίς αμφιβολία το κάπνισμα είναι μια από τις πιο βλαβερές για την υγεία μας συνήθειες. Στην περίπτωση όμως του ‘ακουστικού νευρινώματος’ (καλοήθης μη καρκινικός όγκος), σύμφωνα με τους επιστήμονες, το κάπνισμα μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης αυτού του όγκου. Παράδοξο?

Το ακουστικό νευρίνωμα (Σβάνωμα) είναι ένας καλοήθης (μη καρκινικός) όγκος που αναπτύσσεται στα κύτταρα ‘Schwann’ του όγδοου κρανιακού νεύρου. Τα κύτταρα έχουν πάρει την ονομασία αυτή από το Γερμανό ανατόμο Theodor Schwan (1810-1882).

Τα αποτελέσματα δυο προηγούμενων μελετών έχουν δείξει ότι το κάπνισμα έχει προστατευτική επίδραση, απέναντι στον κίνδυνο εμφάνισης αυτού του όγκου .

Το 2007, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι καπνιστές (άνδρες και γυναίκες), παρουσίασαν 50% μείωση του κινδύνου ανάπτυξης ακουστικού νευρινώματος, ενώ το 2010 σε έρευνα του Βρετανικού ερευνητικού κέντρου για θέματα υγείας των γυναικών ‘Million Women Study’ , διαπιστώθηκε οι ότι οι γυναίκες καπνίστριες παρουσίασαν 59% μείωση του κινδύνου.

Η παραπάνω μείωση δεν παρατηρήθηκε σε χρήστες προϊόντων ταμπάκο (όπου οι χρήστες ‘μασούν’ τον καπνό).

Πρόσφατη έρευνα που έγινε στη Σουηδία και υποστηρίχθηκε από το ‘Swedish Council for Working Life and Social Research’ έρχεται να επιβεβαιώσει τις προηγούμενες μελέτες.

Σύμφωνα με τον επικεφαλή της νέας έρευνας Sadie Palmisano,MS του Πανεπιστημίου του Οχάιο, οι καπνιστές παρουσίασαν 59% μείωση του κινδύνου ανάπτυξης ακουστικού νευρινώματος, ενώ στους χρήστες που μασούσαν ταμπάκο δεν παρατηρήθηκαν ανάλογα αποτελέσματα.

Δεδομένου ότι η ποσότητα νικοτίνης στο αίμα και των δυο ‘εξεταζόμενων’ ήταν στα ίδια επίπεδα, οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η έλλειψη οξυγόνου που σχετίζεται με το κάπνισμα μπορεί να ‘λιμοκτονήσει’ τα κύτταρα Schwann, εμποδίζοντας την υπερανάπτυξη του όγκου(American Journal of Epidemiology).

Όταν η ανάπτυξη των κυττάρων του Schwan είναι ανώμαλα μεγάλη, τότε αυτά τα κύτταρα συνωστίζονται και συμπιέζουν το νεύρο της ακοής και της ισορροπίας, προκαλώντας βαθμιαία βαρηκοΐα, εμβοές στα αυτιά και ζάλες. Αν ο όγκος μεγαλώσει πολύ μπορεί να παρεμβληθεί στο προσωπικό νεύρο, προκαλώντας μερική παράλυση και τελικά πιέζει όλες τις γειτονικές προς τον όγκο περιοχές του εγκεφάλου, απειλώντας τη ��ωή του πάσχοντος.

Η νόσος αποτελεί το 8-10% όλων των πρωτοπαθών ενδοκρανιακών όγκων. Συνήθως εντοπίζεται κοντά στο σημείο που το νεύρο εγκαταλείπει την κοιλότητα του κρανίου για να εισέλθει στο σύμπλεγμα των οστών του αυτιού.

Οι ερευνητές πρόσθεσαν ότι η μελέτη δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ως επιδοκιμασία του καπνίσματος για την αποτροπή του ακουστικού νευρινώματος, αλλά ως παροχή «σπ��νιων ενδείξεων" που αφορούν στα αίτια ενός σπάνιου όγκου, για τον οποίο λίγα είναι γνωστά.

Ιωάννα Αγράφα