Πώς θα είναι το Παρασκευοσαββατοκύριακο για Καρκίνους, Λέοντες, Παρθένους;

Δείτε το βίντεο