Καρκίνος, Λέων, Παρθένος: Οι μηνιαίες προβλέψεις

Ο Απρίλιος είναι χωρισμένος στα δυο